Hoppa till huvudinnehåll

Träffa kollegor från andra kommuner på höstens nätverksträffar

17 augusti, 2020

Man som hälsar

De öppna nätverksträffarna inom Forum Carpe är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte mellan kollegor över kommungränserna. Träffarna är mycket uppskattade och skapas utifrån de behov som finns hos de närvarande kommunerna.

Till exempel kan man efterfråga att ett särskilt område eller fråga lyfts vid en träff och ibland finns möjlighet att bjuda in sakkunniga och experter.

Alla inom varje specifik målgrupp är välkomna att delta vid träffarna.

Missa inte chansen att få nya synvinklar på just det du brottas med i ditt arbete!

Under hösten 2020 är de allra flesta nätverksträffar digitala medan några genomförs på plats efter önskemål från nätverket.

Du hittar resten av hösten utbud i kalendariet. Aktiviteter (öppnas i nytt fönster)

Höstens öppna nätverksträffar per yrkeskategori

Arbetsterapeuter HSL, 8 september

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Erfarenhetsutbyte och dialog (öppnas i nytt fönster)

Gruppledare VIP, 10 september

Vid denna träff medverkar Länsstyrelsen för att presentera sitt uppdrag om att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor (öppnas i nytt fönster)

Stödpedagoger och ansvariga chefer, 11 september

En förmiddag med fokus på att beskriva hälsosituationen för personer med funktionsnedsättning och hur vi tillsammans kan hjälpas åt att arbeta förebyggande kring hälsa. Hälsosituationen för personer med funktionsnedsättning(öppnas i nytt fönster)

Sjuksköterskor HSL, 18 september

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Erfarenhetsutbyte och dialog (öppnas i nytt fönster)

Sjukgymnaster HSL, 22 september

Diskussion om Medicinsk Teknisk Produkt (MTP) och inventering av detta. Dialog kring aktuella frågor från deltagarna. Diskussion om Medicinsk Teknisk Produkt (MTP) (öppnas i nytt fönster)

Chefer personlig assistans, 29 september

Tema denna gång är bland annat: Nuläge. Svårt just nu? Bra hos oss! Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Chefer personlig assistans (öppnas i nytt fönster)

Chefer socialpsykiatri, 1 oktober

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Chefer socialpsykiatri (öppnas i nytt fönster)

Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL, 2 oktober

Innehåll: Återkoppling från Arbetsgruppen För Fungerande Sjukvård. Gemensam dialog – lärdomar från cororonasituationen. Information från Forum Carpe. Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL, 2 oktober (öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsutvecklare, 8 oktober

Tema denna gång är bland annat: öppna jämförelser. Hur arbeta med resultatet? Leder det till verksamhetsutveckling? Verksamhetsutvecklare (öppnas i nytt fönster)

Musikskapande verksamheter, 9 oktober

En förmiddag i workshops karaktär. Mycket står på programmet, bland annat: hur kan man göra lyror och maracas? Tillverkning av plektrum och regnrör. Musikskapande verksamheter (öppnas i nytt fönster)

Handläggare, 13 oktober

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Handläggare (öppnas i nytt fönster)

Gruppledare VIP, 19 november

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Gruppledare VIP (öppnas i nytt fönster)

Chefer inom personlig assistans, 2 december

Tema denna gång är bland annat: Nuläge. Svårt just nu? Bra hos oss! Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Chefer inom personlig assistans (öppnas i nytt fönster)

Stödpedagoger och ansvariga chefer, 9 december

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Stödpedagoger och ansvariga chefer (öppnas i nytt fönster)
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.


Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter