Träffa kollegor från länet på vårens nätverksträffar!

12 januari, 2021

De öppna nätverksträffarna inom Forum Carpe är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte mellan kollegor över kommungränserna. Träffarna är mycket uppskattade och skapas utifrån de behov som finns hos de närvarande kommunerna.

Till exempel kan man efterfråga att ett särskilt område eller fråga lyfts vid en träff och ibland finns möjlighet att bjuda in sakkunniga och experter.

Alla inom varje specifik målgrupp är välkomna att delta vid träffarna. Missa inte chansen att få nya synvinklar på just det du brottas med i ditt arbete!

Du hittar resten av vårens utbud i kalendariet på länken nedan.

Kalendarium på Forum Carpe »

Vårens öppna nätverksträffar per yrkeskategori

Fysioterapeuter inom HSL, 2 februari

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Fysioterapeuter inom HSL »

Handläggare, 16 februari

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Handläggare »

Verksamhetsutvecklare, 18 februari

Öppna jämförelser och brukarundersökningar. En fortsättning på samma tema som vid föregående nätverksträff. När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar lyfta med nätverket eller om du vill dela med dig av något utvecklingsarbete som handlar om temat. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Verksamhetutvecklare »

Arbetsterapeuter inom HSL, 23 februari

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Arbetsterapeuter inom HSL »

Chefer inom personlig assistans, 26 februari

Stockholms stads funktionshinderinspektörer presenterar resultat av granskning genomförd hösten 2020. Fokus i granskningen var ärendeprocessen utifrån inkommen ansökan, utredning, beslut, beställning samt journalanteckningar. Förekomst av fullmakter och medgivanden liksom individuell plan (IP) enligt LSS eller samordnad individuell plan (SIP) ingick i granskningen. Granskningen avsåg samtliga beslut under 2019 i de berörda stadsdelsförvaltningarna, både bifall och avslag enligt 9 § 2 LSS för vuxna personer över 18 år.

Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Chefer inom personlig assistans »

Chefer, MAS och MAR inom HSL, 12 mars

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Chefer, MAS och MAR inom HSL »

Musikskapande verksamheter, 19 mars

Fokus denna förmiddag är att byta erfarenheter med varandra hur coronapandemin påverkar musikaktiviteterna, både positivt och negativt? Lyft gärna frågeställningar kring temat i samband med anmälan.

  • Vad händer med musikaktiviteter under coronapandemin?
  • Erfarenhetsutbyte av vad som har fungerat bra, vad har varit utmanande?
  • Hur kan man arbeta med musik på distans eller digitalt?

Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Musikskapande verksamheter »

Vägledare Delaktighetsmodellen, DMO, 24 mars

Nu var det ett bra tag sedan vi hade ett nätverk i länet så nu är det äntligen dags! Denna gång möts vi digitalt och stämmer av läget och lyfter exempelvis dessa frågor:

  • Hur fungerar arbetet med Delaktighetsmodellen hos er?
  • Vad planeras framåt i er kommun/stadsdelsförvaltning?
  • Är det några kunskaper som du önskar uppdatera i din roll som vägledare?

Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Vägledare Delakighetsmodellen, DMO »

Stödpedagoger och chefer, 26 mars

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Stödpedagoger och chefer »

Kompetensombudsträff, 13 april

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Kompetensombudsträff »

Chefer inom socialpsykiatrin, 15 april

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Chefer inom socialpsykiatrin »

Gruppledare VIP, 6 maj

Syftet med nätverket är att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och metoder. När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar lyfta med nätverket eller om du vill dela med dig av något utvecklingsarbete?

Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Gruppledare VIP »

Chefer, MAS och MAR inom HSL, 3 juni

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Chefer, MAS och MAR inom HSL »

Stödpedagoger och chefer, 9 juni

Erfarenhetsutbyte och dialog. Meddela gärna frågeställningar som du vill lyfta. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan.

Öppet nätverk Stödpedagoger och chefer »


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter