Hur kan man undvika och minska tvångs- och begränsningsåtgärder i LSS-verksamhet?

11 oktober, 2023


Det högaktuella ämnet var temat vid Forum Carpes öppna nätverksträff för verksamhetsutvecklare förra veckan.

Vi fick besök av verksamhetsutvecklare Lotta Age och kvalitetsutvecklare Madelene Persson som beskrev hur de har lagt upp arbetet i Lidingö stad för att minska tvångs- och begränsningsåtgärder.

Arbetet började med genomlysningar på både individ- och verksamhetsnivå där de även kartlade varje brukares kommunikation. Är kommunikationen anpassad för den individuella brukarens behov? Stödpedagoger och ansvariga stödpersoner för varje individ var nyckelpersoner i arbetet med genomlysningen.

Madelene påpekade att en kommunikation som inte anpassas till individen innebär en begränsning som många inte tänker på eftersom den inte är lika uppenbar som till exempel en låst dörr. Genomlysningen visade bland annat att det som beskrivs som en skyddsåtgärd i själva verket är en otillåten begränsningsåtgärd för personen.

Resultatet och slutsatserna av genomlysningen återkopplades till ansvariga chefer och har även lett till åtgärdsrapporter på individnivå. Chefer erbjuds kunskapshöjande insatser inom området och medarbetare erbjuds utbildning i praktiskt bildstöd.

Lotta och Madelene beskriver att de nu har ett stort underlag för sitt fortsatta långsiktiga arbete på Lidingö.

IVO publicerade nyligen rapporten ”Att inte få rätten att leva som andra”. Rapporten bygger på en riktad tillsyn av 90 gruppbostäder när det gäller tillämpningen av tvångs- och begränsningsåtgärder. IVO konstaterade att det finns allvarliga brister i tillämpningen och att kommuner och andra huvudmän inte har säkerställt tillräcklig kompetens hos verksamheternas ledning och personal.

Läs mer: IVO - Att inte få rätten att leva som andra

På Kunskapsguiden finns information och verktyg om hur man kan minska tvångs- och begränsningsåtgärder på både verksamhets- och individnivå.

Läs mer: Tvångs- och begränsningsåtgärder - Kunskapsguiden

Det finns bland annat en PowerPoint som kan användas på arbetsplatserna för att höja kunskapen och reflektera tillsammans.

PowerPoint Tvångs- och begränsningsåtgärder Socialstyrelsen


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter