Hur säkerställer man att FNs funktionsrättskonvention efterlevs? Webbinarier och material från projektet ”Artikel 19 som verktyg”

14 februari, 2022

En persin i rullstol ser ut över en solig trädgård.

Independent Living Institute (ILI) verkar för att personer med funktionsnedsättning ska vara självbestämmande och fullt delaktiga i samhället. ILI har tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet snart slutfört det treåriga projektet ”Artikel 19 som verktyg” med syftet att stärka genomförandet av funktionsrättskonventionens artikel 19 och därmed öka människors självbestämmande, delaktighet och livskvalitet. Det handlar om rätten att välja var och med vem man vill leva liksom rätten till samhällsservice och personlig assistans.

Nu kan man genom en rad webbinarier ta del av de olika produkter som projektet har lett fram till, bland annat Självbestämmandebarometern, Personlig assistans-guiden och ett bedömningsverktyg för att mäta genomförandet av artikel 19. Det kostnadsfria studiematerialet ”Självbestämmandecirkeln” kan användas som underlag till egna studiecirklar för att öka kunskapen om vad artikel 19 innebär i praktiken.

Klicka här för mer information och anmälan till webbinarierna. »


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter