Nyheter

Ny dejtingapp för personer med IF och autism

24 november, 2023

För två år sedan startade FUB projektet Relationer som funkar. Projektets mål är att göra det lättare för personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller autism att lära känna...
Visa nyhet

Webbinarium om tvångs- och begränsningsåtgärder med IVO, Socialstyrelsen och Autism Sverige

03 november, 2023

IVO publicerade nyligen rapporten "Att inte få rätten att leva som andra". Rapporten bygger på en riktad tillsyn av 90 gruppbostäder när det gäller tillämpningen av tvångs- och...
Visa nyhet

Ny film om Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

27 oktober, 2023

Marjana Tornmalm är utredare vid Socialstyrelsen med inriktning funktionsnedsättning och var ansvarig för arbetet med att ta fram Socialstyrelsens webbutbildning i Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Nu kan...
Visa nyhet

Personligt ombud och hälsotillståndet bland personer med psykisk funktionsnedsättning – två nya kartläggningar från Socialstyrelsen

19 oktober, 2023

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har betydligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har genomfört på uppdrag av regeringen. Bland annat är sjukdomar...
Visa nyhet

Hur kan man undvika och minska tvångs- och begränsningsåtgärder i LSS-verksamhet?

11 oktober, 2023

Det högaktuella ämnet var temat vid Forum Carpes öppna nätverksträff för verksamhetsutvecklare förra veckan.Vi fick besök av verksamhetsutvecklare Lotta Age och kvalitetsutvecklare Madelene Persson som beskrev hur de...
Visa nyhet

Nu är gymnasiekurserna vårterminen 2024 öppna för anmälan!

06 oktober, 2023

Forum Carpes gymnasiekurser riktar sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket och arbetar inom en verksamhet i Forum Carpes samverkanskommuner. Kurserna...
Visa nyhet

Workshop med CKA om Forum Carpes kärnvärden

26 september, 2023

Vad kännetecknar Forum Carpes samverkan? Det var en av frågorna som lyftes under workshopen på höstens första CKA-träff. Nästa år fyller Forum Carpe 15 år och det vill...
Visa nyhet

Autism och sinnesintryck – ny bok från Autism Sverige

14 september, 2023

Intresseorganisationen Autism Sverige har lanserat en ny bok om hur personer med autism kan uppleva olika sinnesintryck. Det handlar ofta om en över- eller underkänslighet för sinnesintryck eller...
Visa nyhet

Folkhälsomyndigheten - kunskapen om ångestsyndrom behöver öka

12 september, 2023

Folkhälsomyndighetens rapport ”Synen på psykisk ohälsa och suicid”, liksom flera internationella studier, visar att det finns en utbredd föreställning om att ångest orsakas av personen själv och att...
Visa nyhet

Mitt Vuxenliv – Livskunskap för unga med IF

25 augusti, 2023

Projektet Mitt Vuxenliv – Livskunskap startades för att ge unga med intellektuell funktionsnedsättning förutsättningar att göra informerade val om vuxenlivet och föräldraskap. Projektet har resulterat i en ansökan...
Visa nyhet