Nyheter

Vad innebär digitaliseringen för unga med intellektuell funktionsnedsättning?

30 september, 2021

Ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning behöver mer stöd för att kunna vara delaktiga i digitaliseringen. Samtidigt innebär digitaliseringen stora möjligheter för målgruppen. Det visar Kristin Alfredsson...
Visa nyhet

Seminarium om hälsofrämjande insatser och nya appen GoGlad

22 september, 2021

14 oktober kommer Margareta Frost Jansson från Hushållningssällskapet Västra och berättar om den nya appen GoGlad som är framtagen för personer med intellektuella funktionsvariationer...
Visa nyhet

Rapport om implementeringen av IBIC – hur har det gått i kommunerna?

17 september, 2021

Nestor FoU-center har i samarbete med Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet genomfört en studie av hur den nationella modellen Individens behov...
Visa nyhet

Höstens första CKA-möte – mellan det kommunala och nationella

09 september, 2021

Förra veckan samlades Forum Carpes kommun- och stadsdelsansvariga (CKA) till höstens första möte. CKA representerar de olika medlemskommunerna i länet liksom stadsdelarna i Stockholms stad. De fungerar som...
Visa nyhet

Ny kunskapssammanställning från SPSM om psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning

08 september, 2021

Förra året fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, i samarbete med en rad andra myndigheter, regeringsuppdraget att ta fram underlag för en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention...
Visa nyhet

SCB ska förbättra statistiken om personer med funktionsnedsättning

06 september, 2021

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera och fortsätta utveckla statistiken om levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning. En stor del av arbetet som myndigheter...
Visa nyhet

Hur kan man arbeta digitalt med brukare i LSS-verksamhet? Logga in och lär dig mer 12 oktober!

02 september, 2021

Under pandemin ställde flera dagliga verksamheter om till digitala aktiviteter för att hålla kontakt med sina brukare genom videosamtal, filmproduktion och samarbeten via digitala medier. Med tiden har...
Visa nyhet

Vill du lära dig mer om psykiska funktionsnedsättningar? Läs gymnasiekursen Psykiatri 1 i oktober!

31 augusti, 2021

Har du erfarenhet av psykiatriområdet genom ditt yrke men saknar grundläggande utbildning? Då är det här gymnasiekursen för dig! När man som medarbetare möter personer med psykisk problematik...
Visa nyhet

Kom igång med appen GoGlad för personer med intellektuella funktionsvariationer!

27 augusti, 2021

Appen GoGlad är speciellt anpassad för personer med kognitiva funktionsvariationer och kan beskrivas som en korsning mellan spelen Pokemon Go, Farmville och Geocaching. Det är Hushållningssällskapet Västra som...
Visa nyhet

Pandemins konsekvenser för personer med LSS-insatser - ny rapport från Socialstyrelsen

26 augusti, 2021

Socialstyrelsen har kartlagt och analyserat hur pandemin har påverkat möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att få tillgång till och delta i daglig verksamhet eller andra kommunala insatser enligt...
Visa nyhet