Nyheter

Ny lättläst bok – ”Bättre koll på pengarna”

19 oktober, 2021

Kognitionsvetaren Elin Helander har skrivit en lättläst bok där hon förklarar privatekonomi och grundläggande ekonomiska begrepp. Boken som ges ut av Lättlästförlaget innehåller även tips på hur man...
Visa nyhet

Lagändring gällande villkor för utbetalning av assistansersättning 1 november

13 oktober, 2021

Riksdagen har fattat beslut om en lagändring som innebär att privata anordnare av personlig assistans behöver tillstånd från IVO för att kunna få assistansersättning. Lagen träder i kraft...
Visa nyhet

Vilka förutsättningar finns egentligen för självbestämmande i LSS? Möjligheter och utmaningar diskuterades på Forum Carpes nätverksträffar

07 oktober, 2021

Under höstterminen föreläser Susanne Larsson vid flera av Forum Carpes aktiviteter om sin avhandling ”Självbestämmande i LSS - En villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning”. I avhandlingen...
Visa nyhet

Hur blir man en inspirerande ledare? Läs pedagogiskt ledarskap i november!

05 oktober, 2021

Har du erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet men saknar grundläggande utbildning? Då är gymnasiekursen Pedagogiskt ledarskap en möjlighet att lära dig mer om hur...
Visa nyhet

Vad innebär digitaliseringen för unga med intellektuell funktionsnedsättning?

30 september, 2021

Ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning behöver mer stöd för att kunna vara delaktiga i digitaliseringen. Samtidigt innebär digitaliseringen stora möjligheter för målgruppen. Det visar Kristin Alfredsson...
Visa nyhet

Seminarium om hälsofrämjande insatser och nya appen GoGlad

22 september, 2021

14 oktober kommer Margareta Frost Jansson från Hushållningssällskapet Västra och berättar om den nya appen GoGlad som är framtagen för personer med intellektuella funktionsvariationer...
Visa nyhet

Rapport om implementeringen av IBIC – hur har det gått i kommunerna?

17 september, 2021

Nestor FoU-center har i samarbete med Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet genomfört en studie av hur den nationella modellen Individens behov...
Visa nyhet

Höstens första CKA-möte – mellan det kommunala och nationella

09 september, 2021

Förra veckan samlades Forum Carpes kommun- och stadsdelsansvariga (CKA) till höstens första möte. CKA representerar de olika medlemskommunerna i länet liksom stadsdelarna i Stockholms stad. De fungerar som...
Visa nyhet

Ny kunskapssammanställning från SPSM om psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning

08 september, 2021

Förra året fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, i samarbete med en rad andra myndigheter, regeringsuppdraget att ta fram underlag för en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention...
Visa nyhet

SCB ska förbättra statistiken om personer med funktionsnedsättning

06 september, 2021

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera och fortsätta utveckla statistiken om levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning. En stor del av arbetet som myndigheter...
Visa nyhet