Nyheter

Tips från kompetensombudsträffen – så jobbar vi med FN-konventionen inom funktionshinderomsorgen!

16 april, 2021

I veckan samlades kompetensombud från Forum Carpes kommuner till en digital nätverksträff för att utbyta erfarenheter med kollegorna i länet och diskutera aktuella frågor som bland annat digital...
Visa nyhet

Socialstyrelsen vill se omfattande kompetenslyft inom LSS-boenden

01 april, 2021

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen gjort en kartläggning av kompetensen hos personal som arbetar i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa...
Visa nyhet

Platser kvar! Hälsopedagogik (100 gymnasiepoäng) start 1 april

29 mars, 2021

På torsdag 1 april börjar gymnasiekursen Hälsopedagogik där du får lära dig olika hälsofrämjande arbetssätt och hur man genom ett salutogent förhållningssätt kan motivera och skapa förutsättningar för...
Visa nyhet

Möjlighet till habiliteringsersättning under pandemin 2021

25 mars, 2021

Många kan fortfarande inte delta i daglig verksamhet på grund av pandemin. De kanske tillhör en riskgrupp eller så har kommunen där de bor begränsat verksamheten enligt Folkhälsomyndighetens...
Visa nyhet

Uppdaterat kunskapsstöd! Covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna

23 mars, 2021

När Folkhälsomyndighetens restriktioner förändras under pandemin är det inte bara arbetssätten för att minska smittspridning som behöver uppdateras. I Socialstyrelsens kunskapsstöd för personal och chefer i bostad med...
Visa nyhet

Välkommen till Forum Carpes nya tillgänglighetsanpassade webbplats!

11 mars, 2021

Den som har besökt Forum Carpes webbplats tidigare kommer att känna igen sig. Här hittar du nyheter om Forum Carpes aktiviteter, omvärldsbevakning av funktionshinderområdet liksom ett flertal metodmaterial...
Visa nyhet

Observera!

17 februari, 2021

Just nu pågår det arbete med Forum Carpes webbplats och det innebär att inga nyhetsinlägg kommer att göras fram till den 1 mars.Arbetet påverkar inte anmälan till aktiviteterna...
Visa nyhet

Nytt i kalendariet!

15 februari, 2021

Digitalisering inom funktionshinderområdet – inspiration och lärande exempelDigitaliseringen omnämns som det avgörande verktyget för att möta framtidens utmaningar inom offentlig sektor men vad innebär det egentligen?Missa inte det...
Visa nyhet

Missa inte! Två aktiviteter som riktar sig till verksamhetsområdet personlig assistans

10 februari, 2021

Den ena är en öppen nätverksträff för chefer inom personlig assistans, då Stockholm stads funktionshinderinspektörer presenterar resultatet av genomförd granskning hösten 2020.Fokus i granskningen var ärendeprocessen utifrån inkommen...
Visa nyhet

Platser kvar till gymnasiekurserna Specialpedagogik 1 och Hälsopedagogik

05 februari, 2021

Vill du få grundläggande kunskaper inom funktionshinderområdet eller vill du kanske utbilda dig till stödpedagog längre fram? Anmäla dig då till gymnasiekurserna Specialpedagogik 1 och Hälsopedagogik innan det...
Visa nyhet