Nyheter

Nytt metodpaket från projektet ”Vi är med!”

31 maj, 2021

Hur kan man förbättra kommunikationen och samspelet med personer som har flerfunktionsnedsättning? Den frågan undersöktes i projektet ”Vi är med!” som drevs av Riksförbundet FUB i samarbete med...
Visa nyhet

Höstterminens gymnasiekurser öppna för anmälan!

27 maj, 2021

I höst ger Forum Carpe fem gymnasiekurser med olika inriktningar. Du kan läsa specialpedagogik på både grundläggande och fördjupad nivå eller utveckla din pedagogiska...
Visa nyhet

Kostnadsfri introduktionsutbildning för sommarpersonal på distans

25 maj, 2021

Socialstyrelsen har tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram en konstandsfri webbaserad introduktionsutbildning för sommarpersonal inom bland annat verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Tanken med utbildningen är...
Visa nyhet

Nytt spel från Socialstyrelsen inspirerar till hälsosamma vanor

19 maj, 2021

Bra vanor – tänk stort, börja smått är ett nytt spel från Socialstyrelsen som på ett lekfullt sätt inspirerar till hälsosamma levnadsvanor för personer med kognitiv funktionsnedsättning som...
Visa nyhet

Ny avhandling om självbestämmande i LSS-insatser

12 maj, 2021

Personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad och deltar i daglig verksamhet har enligt lagen rätt till självbestämmande men i praktiken är det en komplex fråga som...
Visa nyhet

Tips från kompetensombudsträffen – så jobbar vi med FN-konventionen inom funktionshinderomsorgen!

16 april, 2021

I veckan samlades kompetensombud från Forum Carpes kommuner till en digital nätverksträff för att utbyta erfarenheter med kollegorna i länet och diskutera aktuella frågor som bland annat digital...
Visa nyhet

Socialstyrelsen vill se omfattande kompetenslyft inom LSS-boenden

01 april, 2021

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen gjort en kartläggning av kompetensen hos personal som arbetar i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa...
Visa nyhet

Platser kvar! Hälsopedagogik (100 gymnasiepoäng) start 1 april

29 mars, 2021

På torsdag 1 april börjar gymnasiekursen Hälsopedagogik där du får lära dig olika hälsofrämjande arbetssätt och hur man genom ett salutogent förhållningssätt kan motivera och skapa förutsättningar för...
Visa nyhet

Möjlighet till habiliteringsersättning under pandemin 2021

25 mars, 2021

Många kan fortfarande inte delta i daglig verksamhet på grund av pandemin. De kanske tillhör en riskgrupp eller så har kommunen där de bor begränsat verksamheten enligt Folkhälsomyndighetens...
Visa nyhet

Uppdaterat kunskapsstöd! Covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna

23 mars, 2021

När Folkhälsomyndighetens restriktioner förändras under pandemin är det inte bara arbetssätten för att minska smittspridning som behöver uppdateras. I Socialstyrelsens kunskapsstöd för personal och chefer i bostad med...
Visa nyhet