Nyheter

Två poddavsnitt från habiliteringen om utmanande beteende

01 juni, 2020

Utmanande beteende kan till exempel vara utåtagerande i form av aggressionsutbrott men också mer inåtvänt i form av självskador. Många personer med funktionsnedsättning har problem med något av...
Visa nyhet

Webbföreläsning: barnkonventionen med fokus på funktionsnedsättningar

28 maj, 2020

Infoteket om funktionshinder, som är en del av Region Uppsala, har släppt en föreläsning om barnkonventionen med fokus på funktionsnedsättningar.Alla barn ska ha samma rättigheter och samhället ska...
Visa nyhet

Checklista – förhindra smittspridning av Covid-19 på LSS-bostäder

19 maj, 2020

Hur kan LSS-boenden förhindra smittspridning och hitta en balans mellan försiktighetsåtgärder och aktiviteter så att vardagen blir så bra som möjligt för de boende?Sveriges Kommuner och Regioner, SKR...
Visa nyhet

Lär dig mer om intellektuell funktionsnedsättning – via film och podd

18 maj, 2020

Här hittar du material som du och dina kollegor kan använda er av för att lära mer om intellektuell funktionsnedsättning. Det finns givevis mer material att hämta på...
Visa nyhet

Synka är här – ny digital utbildning inom personlig assistans

13 maj, 2020

Synka heter en ny digital utbildning som Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), tagit fram. Utbildningen riktar sig till alla fyra uppdrag inom den personliga assistansen: assistansanvändare, personlig assistent, arbetsledare...
Visa nyhet

Instruktionsfilmer om basala hygienrutiner och skyddsutrustning

07 maj, 2020

Kunskap om basala hygienrutiner och smittskydd är en viktig del av arbetet i verksamheter som ger stöd och service enligt LSS och inom Socialpsykiatri. Rutinerna är till för...
Visa nyhet

Tips på bildstöd vid behov av akutsjukvård

06 maj, 2020

Habilitering och Hälsa har tagit fram ett kommunikationspass i miniformat: Viktigt att veta om mig när jag behöver akutsjukvård.Kommunikationspasset är ett kort att ha med sig till vården...
Visa nyhet

Tips på aktiviteter att göra i LSS-bostaden eller på daglig verksamhet under rådande pandemi

30 april, 2020

Stockholms stads Idrottsförvaltning delar med sig av tips, som de samlat via bloggen, Fritid i gruppbostad. Här hittar ni bland annat en inspelad teaterföreställning...
Visa nyhet

Planerad kompetensutveckling till och med maj månad flyttas fram eller genomförs digitalt

30 april, 2020

Beslut är taget av Stockholms stad, som är administrativt ansvarig för Forum Carpe.I kalendariet framgår vilka aktiviteter som är framflyttade eller kan genomföras digitalt. De flesta framflyttade aktiviteterna...
Visa nyhet

Ny på jobbet? Distansföreläsning i social dokumentation

24 april, 2020

Under den rådande pandemin behöver många verksamheter tillsätta vikarier som kanske saknar yrkeserfarenhet av socialt omsorgsarbete. Därför erbjuder Forum Carpe nu en digital utbildning på basnivå i social...
Visa nyhet