Nyheter

MFD: ”Personer med IF lever i utanförskap på grund av låga förväntningar och bristande stöd”

18 september, 2020

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning lever i ett utanförskap. Som grupp lever de också i en mycket ojämlik situation i förhållande till andra grupper i samhället. Det menar...
Visa nyhet

Ny forskning visar skillnader i hjärnan vid autism

11 september, 2020

I en ny studie från Karolinska Institutet har forskare hittat skillnader i hjärnan mellan personer med en autismspektrumdiagnos och de utan diagnos. Det som skiljer sig åt är...
Visa nyhet

Nytt i kalendariet: en eftermiddag om att vara funkis och hbtqi

27 augusti, 2020

Att vara både hbtqi-person och funkis betyder ofta dubbel utsatthet och osynlighet men kan också innebära dubbel stolthet. Nu finns en ny aktivitet i kalendariet där du får...
Visa nyhet

Webbsändningar från SKR om framtidens socialtjänst och effektivisering i socialtjänsten

25 augusti, 2020

Här under hittar du två tips om webbsändningar från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, som båda har fokus på socialtjänsten.Datumen för webbsändningarna är 28 augusti och 2 september...
Visa nyhet

Nytt i kalendariet: stödja hälsofrämjande arbete och utmanande beteende

20 augusti, 2020

Nu finns det två nya aktiviteter i kalendariet, båda är digitala och på distans.Den ena fokuserar på hur du som personal kan skapa förändring och hjälpa personer med...
Visa nyhet

Träffa kollegor från andra kommuner på höstens nätverksträffar

17 augusti, 2020

De öppna nätverksträffarna inom Forum Carpe är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte mellan kollegor över kommungränserna. Träffarna är mycket uppskattade och skapas utifrån de behov som finns...
Visa nyhet

Några platser kvar på höstens första, digitala, kurser och föreläsningar!

14 augusti, 2020

Vill du lära dig mer om hälsofrämjande arbete eller behöver du få grundläggande kunskaper om autism och neuropsykiatri?Den 1 september drar höstterminen på Forum Carpe i gång och...
Visa nyhet

Får LSS-boenden införa besöksförbud? SKR svarar på frågor med anledning av covid-19

13 augusti, 2020

SKR, Sveriges kommuner och regioner, har en sida med frågor och svar som rör funktionshinderområdet och covid-19.Exempel på frågor du får svar på är till exempel:Får LSS-boenden införa...
Visa nyhet

Ny bok: Att vara hbtq-person och ha en funktionsnedsättning

10 augusti, 2020

Nyligen avslutades prideveckan i Stockholm. I samband med den släpptes den tredje och sista boken från RFSL Stockholms projektet ”Jag är berättaren”. I böckerna berättar hbtq-personer som har...
Visa nyhet

Ny rapport: Svenskar med funktionsnedsättning och internet

03 augusti, 2020

Den senaste rapporten om svenskar med funktionsnedsättning och internet har släppts. Rapporten gäller för 2019 och ges ut av Begripsam och finansieras av Post- och telestyrelsen. 1 506...
Visa nyhet