Nyheter

Tips på aktiviteter att göra i LSS-bostaden eller på daglig verksamhet under rådande pandemi

30 april, 2020

Stockholms stads Idrottsförvaltning delar med sig av tips, som de samlat via bloggen, Fritid i gruppbostad. Här hittar ni bland annat en inspelad teaterföreställning...
Visa nyhet

Planerad kompetensutveckling till och med maj månad flyttas fram eller genomförs digitalt

30 april, 2020

Beslut är taget av Stockholms stad, som är administrativt ansvarig för Forum Carpe.I kalendariet framgår vilka aktiviteter som är framflyttade eller kan genomföras digitalt. De flesta framflyttade aktiviteterna...
Visa nyhet

Ny på jobbet? Distansföreläsning i social dokumentation

24 april, 2020

Under den rådande pandemin behöver många verksamheter tillsätta vikarier som kanske saknar yrkeserfarenhet av socialt omsorgsarbete. Därför erbjuder Forum Carpe nu en digital utbildning på basnivå i social...
Visa nyhet

Bildstöd om skyddskläder, vikarier och provtagning

14 april, 2020

Här hittar du nya bildstöd att använda med anledning av det nya coronaviruset och covid-19.Hör gärna av er till forumcarpe@stockholm.se om ni har något material, utbildning, film eller...
Visa nyhet

Ny nationell grundutbildning för ny personal inom funktionshinderområdet och socialtjänst

08 april, 2020

Socialstyrelsen har tillsammans med Ersta Bräcke Sköndals högskola tagit fram ett nytt introduktionspaket för ny personal inom socialtjänst och kommunala HSL-organisationer.Introduktionspaketet är framtaget för att stötta kommunala och...
Visa nyhet

Lär dig mer om autism – via webb och film

08 april, 2020

Här hittar du filmer och annat material som du och dina kollegor kan använda er av för att lära er mer om autism och autismspektrumtillstånd.Kom ihåg att det...
Visa nyhet

Att stödja personer med funktionsnedsättning genom oroliga tider

07 april, 2020

Nu finns ett nytt material för dig som stödjer personer med funktionsnedsättning att använda i oroliga tider.Det innehåller sju strategier som bland annat skapar förståelse, ger utrymme för...
Visa nyhet

Hitta Forum Carpes nyheter om covid-19 enkelt

06 april, 2020

En ny sida hjälper dig att hitta tillbaka till tidigare publicerade nyheter om covid-19 och det nya coronaviruset.Just nu handlar många av Forum Carpes nyhetsinlägg om tips på...
Visa nyhet

Förhindra smittspridning inom funktionshinderomsorgen

06 april, 2020

Socialstyrelsen har tagit fram ett komplement till Karolinska Institutets webbutbildningar om smittspridning och skyddsutrustning. Det kompletterande materialet riktar sig främst till dig som jobbar inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen...
Visa nyhet

Tips på webbutbildningar om hygien och covid-19

02 april, 2020

Här hittar du tips på utbildningar och kunskapsstöd kring hygien och skyddsutrustning för att minska spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.Vissa av materialen är framtagna med...
Visa nyhet