Nyheter

Förslag om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

23 mars, 2023

Nyligen presenterades slutbetänkandet av utredningen om ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Huvudmannaskapsutredningen föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans enligt LSS från kommunerna. Staten ska...
Visa nyhet

Ny rapport om hur vårdkontakterna fungerar för personer på LSS-boende

17 mars, 2023

Socialstyrelsen publicerade nyligen en rapport om möjligheterna för vuxna personer med funktionsnedsättningar i LSS-boenden att få tillgång till hälso- och sjukvård. Rapporten bygger på enkäter till verksamhetschefer vid...
Visa nyhet

Konstskapande nätverksträff hos Forum Carpe

10 mars, 2023

Idag flödade kreativiteten på nätverksträffen för konstskapande verksamheter i Nicolaisalen hos Forum Carpe. Deltagarna fick bland annat lära sig abstrakt måleri med akryl och linoleumskrapa av Josefin Malm...
Visa nyhet

”Jag har IF!” – Nio nya filmer om personer med lindrig IF

01 mars, 2023

Mattias berättar om IF "för att krossa fördomar och sprida kunskap".Habilitering & Hälsa släppte nyligen nio korta filmer där tre vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning bland annat berättar...
Visa nyhet

Varför är det viktigt att läsa gymnasiekursen Hälsopedagogik?

24 februari, 2023

Trots att personer med funktionsnedsättning har betydligt sämre hälsa än andra grupper får de ofta senare och sämre behandling. Till exempel upptäcks bröstcancer i ett senare skede hos...
Visa nyhet

Minikonferens om forskning, utveckling och kompetens inom funktionshinderområdet

21 februari, 2023

För tredje året i rad var Forum Carpe med och anordnade den digitala minikonferensen Fokus funktionshinder: Forskning – utveckling – kompetens som i år hade temat mänskliga rättigheter...
Visa nyhet

Ny kartläggning av våldsutsatthet bland personer med IF

16 februari, 2023

Risken att utsättas för våld och hot är nästan dubbel så stor för personer med funktionsnedsättning. Särskilt utsatta för alla typer av våld och övergrepp är personer med...
Visa nyhet

Omotiverade skillnader i socialtjänstens utredningar inom LSS och socialpsykiatri

09 februari, 2023

När Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samlade in data från drygt 1300 förstagångsutredningar enligt IBIC inom LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg i 14 kommuner upptäckte man flera omotiverade skillnader...
Visa nyhet

Ny webbutbildning i AKK och nytt webbaserat kunskapsstöd om ADHD

03 februari, 2023

Under årets första CKA-träff fick vi besök av Marjana Tornmalm som berättade om Socialstyrelsens nya webbutbildning i Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Marjana är utredare vid Socialstyrelsen med...
Visa nyhet

Hur skapar man en skrivargrupp för personer med IF?

27 januari, 2023

I mars kan du ta del av två webbinarier på temat lättläst. Skrivpedagogerna Jenny Friman och Åsa Söderling berättar om sina egna erfarenheter av att leda en skrivargrupp...
Visa nyhet