Nyheter

Nya bestämmelser om personlig assistans i LSS

24 januari, 2023

Från och med den 1 januari 2023 gäller nya och ändrade bestämmelser om personlig assistans i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Bland annat har...
Visa nyhet

Var tredje ungdom saknade helt sysselsättning efter gymnasiesärskolan

20 januari, 2023

Det visar en statistisk uppföljning som Skolverket redovisade i slutet av förra året. Uppföljningen omfattade 1 402 ungdomar som avslutade sin utbildning inom gymnasiesärskolan våren 2020. Den vanligaste...
Visa nyhet

Nu kan du läsa gymnasiekursen Psykiatri 2 hos Forum Carpe

16 januari, 2023

Om du har läst kursen Psykiatri 1 och vill fördjupa dina kunskaper i ämnet ger Forum Carpe fortsättningskursen Psykiatri 2 under våren med start den 12 april. Kursen...
Visa nyhet

Vilken hösttermin vi har haft hos Forum Carpe!

14 december, 2022

Under 2022 har Forum Carpe anordnat ungefär 100 kurser, seminarier, föreläsningar och nätverksträffar. Cirka 2670 yrkesverksamma från Forum Carpes medlemskommuner har deltagit i de kompetenshöjande aktiviteterna och bidragit...
Visa nyhet

Vad innebär de nya lagändringarna för personlig assistans? SKRs kurs för handläggare

13 december, 2022

De nya lagändringarna för insatsen personlig assistans enligt LSS träder i kraft 1 januari 2023. SKR anordnar därför en kurs för LSS-handläggare som ger grundläggande kunskaper om både...
Visa nyhet

Vårens kompetensutvecklingsaktiviteter är öppna för anmälan!

28 november, 2022

Redan i januari drar vårterminen hos Forum Carpe igång med en kurs om social dokumentation på fördjupad nivå, en digital föreläsning om PTSD och EIPS följt av en...
Visa nyhet

Nu kan du anmäla dig till vårens gymnasiekurser!

24 november, 2022

Under våren 2023 anordnar Forum Carpe fyra gymnasiekurser. Varje kurs ger 100 gymnasiepoäng och omfattar tio kurstillfällen med arbetsuppgifter mellan tillfällena. Först ut är Specialpedagogik 1 och 2...
Visa nyhet

Ny bok om självbestämmande i LSS-verksamhet baserad på forskning och praktik

17 november, 2022

Susanne Larssons första bok ”Jag kan själv” om självbestämmande inom LSS sålde fort slut i flera upplagor. Susanne har sedan dess publicerat avhandlingen ”Självbestämmande i LSS - En...
Visa nyhet

GR Samsär - Projekt om vägen till arbete för unga med IF

10 november, 2022

GR Samsär är ett projekt som drevs av Göteborgsregionen i samverkan med gymnasiesärskolor i åtta kommuner. Tanken med projektet, som framför allt fokuserade på arbetsplatsförlagt lärande (APL), var...
Visa nyhet

Studie: Kvinnor med autism har ökad risk för psykisk ohälsa

03 november, 2022

Personer med autism drabbas i högre utsträckning av psykisk ohälsa och löper större risk att bli inlagda på sjukhus till följd av psykiska problem. Nu visar forskare från...
Visa nyhet