Nyheter

Ny kartläggning av våldsutsatthet bland personer med IF

16 februari, 2023

Risken att utsättas för våld och hot är nästan dubbel så stor för personer med funktionsnedsättning. Särskilt utsatta för alla typer av våld och övergrepp är personer med...
Visa nyhet

Omotiverade skillnader i socialtjänstens utredningar inom LSS och socialpsykiatri

09 februari, 2023

När Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samlade in data från drygt 1300 förstagångsutredningar enligt IBIC inom LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg i 14 kommuner upptäckte man flera omotiverade skillnader...
Visa nyhet

Ny webbutbildning i AKK och nytt webbaserat kunskapsstöd om ADHD

03 februari, 2023

Under årets första CKA-träff fick vi besök av Marjana Tornmalm som berättade om Socialstyrelsens nya webbutbildning i Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Marjana är utredare vid Socialstyrelsen med...
Visa nyhet

Hur skapar man en skrivargrupp för personer med IF?

27 januari, 2023

I mars kan du ta del av två webbinarier på temat lättläst. Skrivpedagogerna Jenny Friman och Åsa Söderling berättar om sina egna erfarenheter av att leda en skrivargrupp...
Visa nyhet

Nya bestämmelser om personlig assistans i LSS

24 januari, 2023

Från och med den 1 januari 2023 gäller nya och ändrade bestämmelser om personlig assistans i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Bland annat har...
Visa nyhet

Var tredje ungdom saknade helt sysselsättning efter gymnasiesärskolan

20 januari, 2023

Det visar en statistisk uppföljning som Skolverket redovisade i slutet av förra året. Uppföljningen omfattade 1 402 ungdomar som avslutade sin utbildning inom gymnasiesärskolan våren 2020. Den vanligaste...
Visa nyhet

Nu kan du läsa gymnasiekursen Psykiatri 2 hos Forum Carpe

16 januari, 2023

Om du har läst kursen Psykiatri 1 och vill fördjupa dina kunskaper i ämnet ger Forum Carpe fortsättningskursen Psykiatri 2 under våren med start den 12 april. Kursen...
Visa nyhet

Vilken hösttermin vi har haft hos Forum Carpe!

14 december, 2022

Under 2022 har Forum Carpe anordnat ungefär 100 kurser, seminarier, föreläsningar och nätverksträffar. Cirka 2670 yrkesverksamma från Forum Carpes medlemskommuner har deltagit i de kompetenshöjande aktiviteterna och bidragit...
Visa nyhet

Vad innebär de nya lagändringarna för personlig assistans? SKRs kurs för handläggare

13 december, 2022

De nya lagändringarna för insatsen personlig assistans enligt LSS träder i kraft 1 januari 2023. SKR anordnar därför en kurs för LSS-handläggare som ger grundläggande kunskaper om både...
Visa nyhet

Vårens kompetensutvecklingsaktiviteter är öppna för anmälan!

28 november, 2022

Redan i januari drar vårterminen hos Forum Carpe igång med en kurs om social dokumentation på fördjupad nivå, en digital föreläsning om PTSD och EIPS följt av en...
Visa nyhet