Nyheter

Inspirerande Forum Carpe-dag om vägen från sysselsättning och daglig verksamhet till arbete

28 oktober, 2022

Temat för årets Forum Carpe-dag var Forum Carpes fokusområde 2022 ”Från sysselsättning och daglig verksamhet mot arbete eller studier”. Bland de deltagande aktörerna fanns Samordningsförbunden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen...
Visa nyhet

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för adhd och autism

21 oktober, 2022

Nu kommer Socialstyrelsens nya riktlinjer med rekommendationer om vård och stöd vid adhd och autism, som främst riktar sig till beslutsfattare inom bland annat hälso- och sjukvård och...
Visa nyhet

Unga med IF provar på vuxenlivet i UR-serien ”En särskild sommar”

14 oktober, 2022

Nu kommer säsong 2 av Utbildningsradions serie ”En särskild sommar” där åtta unga med intellektuell funktionsnedsättning flyttar ut i skärgården tillsammans och provar på vuxenlivet. Varje avsnitt har...
Visa nyhet

Se den nya filmen om Forum Carpe!

05 oktober, 2022

Vad är egentligen Forum Carpe? Många tänker nog på de behovsbaserade och kostnadsfria kompetensutvecklingsaktiviteter som Forum Carpe erbjuder yrkesverksamma i medlemskommunerna. Fast Forum Carpe är också samverkan –...
Visa nyhet

IPS – Ny manual för bedömning av programtrohet

30 september, 2022

IPS eller ”Individanpassat stöd till arbete” är evidensbaserade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som utvecklades speciellt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med insatserna är att ge individen stöd och vägledning...
Visa nyhet

Inspirerande heldagsseminarium om lex Sarah som systematiskt kvalitetsarbete

23 september, 2022

”Att skriva en rapport är inget farligt. När jag gjort det kan jag gå hem och känna att jag gjort något bra.” Citatet är hämtat från en artikel...
Visa nyhet

Ny bok om IF och psykisk hälsa för LSS-verksamheter

16 september, 2022

Lena Nylander har arbetat med personer som har intellektuell funktionsnedsättning inom vuxenpsykiatrin i snart 30 år. Idag arbetar hon vid Region Skånes vuxenhabilitering i ett expertteam som ger...
Visa nyhet

Vad innebär egentligen kvalitet i daglig verksamhet? En film från FUB

14 september, 2022

”Kvalitet i daglig verksamhet” är en film från riksförbundet FUB där både arbetstagare och personal från olika dagliga verksamheter berättar om sin syn på kvalitet. Meningsfulla aktiviteter, personalens...
Visa nyhet

Ny lättläst bok: ”Det här är mitt liv - Martin berättar om lätt och svårt ”

09 september, 2022

Boken ”Det här är mitt liv – Martin berättar om lätt och svårt” handlar om Martin Fallhagen som har Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning. Martin har skrivit boken...
Visa nyhet

Seminarier med Försäkringskassan i höst om aktivitetsersättning, arbete och studier

06 september, 2022

Under våren besöktes Forum Carpes öppna nätverksträff för handläggare av Mathias Holmlund som är regionalt samverkansansvarig på Försäkringskassan och Åsa Johansson som är försäkringsutredare vid Försäkringskassans avdelning för...
Visa nyhet