Nyheter

Vårens kompetensutvecklingsaktiviteter är öppna för anmälan!

28 november, 2022

Redan i januari drar vårterminen hos Forum Carpe igång med en kurs om social dokumentation på fördjupad nivå, en digital föreläsning om PTSD och EIPS följt av en...
Visa nyhet

Nu kan du anmäla dig till vårens gymnasiekurser!

24 november, 2022

Under våren 2023 anordnar Forum Carpe fyra gymnasiekurser. Varje kurs ger 100 gymnasiepoäng och omfattar tio kurstillfällen med arbetsuppgifter mellan tillfällena. Först ut är Specialpedagogik 1 och 2...
Visa nyhet

Ny bok om självbestämmande i LSS-verksamhet baserad på forskning och praktik

17 november, 2022

Susanne Larssons första bok ”Jag kan själv” om självbestämmande inom LSS sålde fort slut i flera upplagor. Susanne har sedan dess publicerat avhandlingen ”Självbestämmande i LSS - En...
Visa nyhet

GR Samsär - Projekt om vägen till arbete för unga med IF

10 november, 2022

GR Samsär är ett projekt som drevs av Göteborgsregionen i samverkan med gymnasiesärskolor i åtta kommuner. Tanken med projektet, som framför allt fokuserade på arbetsplatsförlagt lärande (APL), var...
Visa nyhet

Studie: Kvinnor med autism har ökad risk för psykisk ohälsa

03 november, 2022

Personer med autism drabbas i högre utsträckning av psykisk ohälsa och löper större risk att bli inlagda på sjukhus till följd av psykiska problem. Nu visar forskare från...
Visa nyhet

Inspirerande Forum Carpe-dag om vägen från sysselsättning och daglig verksamhet till arbete

28 oktober, 2022

Temat för årets Forum Carpe-dag var Forum Carpes fokusområde 2022 ”Från sysselsättning och daglig verksamhet mot arbete eller studier”. Bland de deltagande aktörerna fanns Samordningsförbunden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen...
Visa nyhet

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för adhd och autism

21 oktober, 2022

Nu kommer Socialstyrelsens nya riktlinjer med rekommendationer om vård och stöd vid adhd och autism, som främst riktar sig till beslutsfattare inom bland annat hälso- och sjukvård och...
Visa nyhet

Unga med IF provar på vuxenlivet i UR-serien ”En särskild sommar”

14 oktober, 2022

Nu kommer säsong 2 av Utbildningsradions serie ”En särskild sommar” där åtta unga med intellektuell funktionsnedsättning flyttar ut i skärgården tillsammans och provar på vuxenlivet. Varje avsnitt har...
Visa nyhet

Se den nya filmen om Forum Carpe!

05 oktober, 2022

Vad är egentligen Forum Carpe? Många tänker nog på de behovsbaserade och kostnadsfria kompetensutvecklingsaktiviteter som Forum Carpe erbjuder yrkesverksamma i medlemskommunerna. Fast Forum Carpe är också samverkan –...
Visa nyhet

IPS – Ny manual för bedömning av programtrohet

30 september, 2022

IPS eller ”Individanpassat stöd till arbete” är evidensbaserade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som utvecklades speciellt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med insatserna är att ge individen stöd och vägledning...
Visa nyhet