Nyheter

Hur ska man egentligen förstå och tillämpa SOSFS 2011:9? Introduktion med Forum Carpe

25 maj, 2022

Förra veckan samlades chefer och personer med ansvar för kvalitetsarbete till Forum Carpes introduktion av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Tillsammans...
Visa nyhet

Höstens gymnasiekurser är öppna för anmälan!

23 maj, 2022

Nu kan du anmäla dig till höstterminens gymnasiekurser hos Forum Carpe. Nytt för i år är kurserna Kommunikation och Aktivitetsledarskap. I kursen Kommunikation får du lära dig mer...
Visa nyhet

Ny bok med livsberättelser om att få en NPF-diagnos sent i livet

13 maj, 2022

”Jag har sprungit hela livet. Äntligen får jag stanna.” Citatet är hämtat från boken ”Livsberättelser om adhd och autism” som har tagits fram av Attentions projekt Äldrelyftet tillsammans...
Visa nyhet

Forum Carpe inleder samarbete med Försäkringskassan om aktivitetsersättningen

06 maj, 2022

Nyligen besöktes Forum Carpes öppna nätverksträff för handläggare av Mathias Holmlund som är regionalt samverkansansvarig på Försäkringskassan och Åsa Johansson som är försäkringsutredare vid Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning...
Visa nyhet

Workshop med CKA för inventering av lokala kunskapsbehov

29 april, 2022

Det blev en eftermiddag av livliga och givande diskussioner när Carpe kommun- och stadsdelsansvariga (CKA) samlades till en workshop om utmaningar och kunskapsbehov inom funktionshinderområdet i länet. Workshopen...
Visa nyhet

”Fångad i fattigdom?” Läs FUBs årliga rapport om den ekonomiska situationen för personer med IF

26 april, 2022

Varje år publicerar riksförbundet FUB rapporten ”Fångad i fattigdom?” som beskriver den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Ekonomisk trygghet är en del av Forum Carpes...
Visa nyhet

Omvärldsbevakning med FUB, Autism- och Aspergerförbundet, Attention och NSPH

08 april, 2022

Det var fullsatt när Forum Carpe förra veckan bjöd in till en eftermiddag av omvärldsbevakning med riksförbundet FUB, Autism- och Aspergerförbundet, riksförbundet Attention och Nationell Samverkan för Psykisk...
Visa nyhet

Aktuella utvecklingsarbeten, metodstöd och verktyg inom funktionshinderområdet i Stockholms län

31 mars, 2022

Nyligen genomfördes en digital minikonferens där en rad aktörer som arbetar med forskning, utveckling och kompetens inom funktionshinderområdet i Stockholms län deltog. Forum Carpe var en av arrangörerna...
Visa nyhet

Läs Socialstyrelsens senaste lägesrapport om funktionshinderområdet

24 mars, 2022

Varje år publicerar Socialstyrelsen en lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom verksamheter som ger stöd till personer med funktionsnedsättning. I årets lägesrapport presenterar Socialstyrelsen dessutom för första gången...
Visa nyhet

Från daglig verksamhet till den öppna arbetsmarknaden – utmaningar och framgångsfaktorer

18 mars, 2022

Vilka förutsättningar, möjligheter och eventuella hinder har deltagare som vill gå från insatsen daglig verksamhet till praktik eller arbete på den öppna arbetsmarknaden? Det var temat för en...
Visa nyhet