Nyheter

Ny rapport från Attention om arbetslivet med NPF

16 februari, 2022

Riksförbundet Attention genomförde nyligen en enkätundersökning bland sina medlemmar om arbetslivet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Enkäten besvarades av 1067 personer varav majoriteten hel- eller deltidsarbetar medan...
Visa nyhet

Hur säkerställer man att FNs funktionsrättskonvention efterlevs? Webbinarier och material från projektet ”Artikel 19 som verktyg”

14 februari, 2022

Independent Living Institute (ILI) verkar för att personer med funktionsnedsättning ska vara självbestämmande och fullt delaktiga i samhället. ILI har tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet snart slutfört det treåriga...
Visa nyhet

Ny chans att läsa Specialpedagogik 2 i vår!

11 februari, 2022

Om du vill läsa vidare till stödpedagog på yrkeshögskolan ingår gymnasiekurserna Specialpedagogik 1 och 2 samt Hälsopedagogik i behörighetskraven. Forum Carpe erbjuder nu ytterligare ett tillfälle att gå...
Visa nyhet

Verksamhetsutvecklare? Välkommen till en nätverksträff på temat innovationer och utveckling!

02 februari, 2022

Den 22 februari bjuder Forum Carpe in till årets första nätverksträff för verksamhetsutvecklare. Det blir en innehållsrik eftermiddag med fokus på innovationer och utveckling. Vi inleder med en...
Visa nyhet

Förvärvsarbete och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

31 januari, 2022

Under 2022 kommer Forum Carpes prioriterade fokusområde att vara arbetsliv och ekonomisk trygghet. En viktig del av det området är förvärvsarbete men hur kan man som ung vuxen...
Visa nyhet

Lär dig mer om verktyg och stöd för kommunikation i vår

26 januari, 2022

Habilitering & Hälsa i region Stockholm ger under våren flera kurser på temat kommunikation för både personal och anhöriga runt barn och vuxna med funktionsnedsättning. Bland annat kan...
Visa nyhet

Information om förebyggande av smittspridning inom LSS-verksamheter

20 januari, 2022

Smittspridningen ökar nu i LSS-verksamheterna och det är viktigt att fortsätta uppmana till vaccination, använda skyddsutrustning och följa basala hygienrutiner. Forum Carpe påminner om nedanstående länkar med information...
Visa nyhet

Webbinarium med SKR om resultatet av brukarundersökningen 2021

11 januari, 2022

Nu presenterar SKR resultatet av förra årets brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning. Sammanlagt deltog 177 kommuner...
Visa nyhet

Nu gör Forum Carpe juluppehåll och ser tillbaka på en innehållsrik hösttermin

21 december, 2021

Stort tack till alla som har deltagit i Forum Carpes aktiviteter, nätverkat och samverkat under höstterminen! En av höstens många höjdpunkter var eftermiddagen om digital utveckling och inkludering...
Visa nyhet

Ny webbutbildning om personlig assistans från Socialstyrelsen

19 december, 2021

Nu lanserar Socialstyrelsen ett nytt utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans som ger grundläggande kunskaper med fokus på delaktighet, rättigheter och bemötande. Materialet kan användas som introduktion av...
Visa nyhet