Nyheter

Digitalt framtidssymposium med riksförbundet FUB

17 november, 2021

FUB firar 65-årsjubileum med ett digitalt framtidssymposium 2 december. Huvudtalare är Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, som bland annat har skrivit boken ”Horisonten finns alltid...
Visa nyhet

Hur har personer med IF upplevt pandemin? Ny rapport från FUB

10 november, 2021

”Efter pandemin vill jag leva som vanligt” är titeln på riksförbundet FUBs rapport som bygger på enkätsvar från 350 vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) om hur de har...
Visa nyhet

Nytt poddavsnitt om pandemins konsekvenser för personer med LSS-insatser

02 november, 2021

Bilden är hämtad från Socialstyrelsens hemsida.Tidigare i år publicerade Socialstyrelsen en rapport med titeln ”Covid-19:s konsekvenser för personer med insatser enligt LSS”. Socialstyrelsen hade kartlagt och analyserat hur...
Visa nyhet

Ny mall för utredning av Lex Sarah från SKR

29 oktober, 2021

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en ny mall för utredning av missförhållanden enligt Lex Sarah som kan laddas ned från SKRs hemsida. På hemsidan finns...
Visa nyhet

Nu kan du anmäla dig till vårens gymnasiekurser!

26 oktober, 2021

Under vårterminen 2022 ger Forum Carpe fyra gymnasiekurser med olika inriktningar – Specialpedagogik 1, Specialpedagogik 2, Psykiatri 1 och Hälsopedagogik. Varje kurs ger 100 gymnasiepoäng och omfattar totalt...
Visa nyhet

Hur kan man arbeta med digital utveckling och inkludering i LSS-verksamhet?

22 oktober, 2021

Det var temat för en eftermiddag anordnad av Forum Carpe i samarbete med Centrum för socialt arbete (Cesar) vid Uppsala universitet. Över 90 personer deltog och fick ta...
Visa nyhet

Ny lättläst bok – ”Bättre koll på pengarna”

19 oktober, 2021

Kognitionsvetaren Elin Helander har skrivit en lättläst bok där hon förklarar privatekonomi och grundläggande ekonomiska begrepp. Boken som ges ut av Lättlästförlaget innehåller även tips på hur man...
Visa nyhet

Lagändring gällande villkor för utbetalning av assistansersättning 1 november

13 oktober, 2021

Riksdagen har fattat beslut om en lagändring som innebär att privata anordnare av personlig assistans behöver tillstånd från IVO för att kunna få assistansersättning. Lagen träder i kraft...
Visa nyhet

Vilka förutsättningar finns egentligen för självbestämmande i LSS? Möjligheter och utmaningar diskuterades på Forum Carpes nätverksträffar

07 oktober, 2021

Under höstterminen föreläser Susanne Larsson vid flera av Forum Carpes aktiviteter om sin avhandling ”Självbestämmande i LSS - En villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning”. I avhandlingen...
Visa nyhet

Hur blir man en inspirerande ledare? Läs pedagogiskt ledarskap i november!

05 oktober, 2021

Har du erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet men saknar grundläggande utbildning? Då är gymnasiekursen Pedagogiskt ledarskap en möjlighet att lära dig mer om hur...
Visa nyhet