Hoppa till huvudinnehåll

Historik

Funktionshinderområdet i en enskild kommun är litet samtidigt som det ofta är mycket brett. Därför kan det vara svårt för kommunerna att genomföra resurs- och tidskrävande upphandling av kompetensutveckling. Mot bakgrund av det startades EU-projektet Carpe våren 2009. Genom att samordna länets kommuner kunde Projekt Carpe erbjuda den kompetensutveckling som kommunerna hade svårt att åstadkomma på egen hand.

Samverkan innebär även flera andra vinster för länet, till exempel får kollegor från olika kommuner chansen att mötas, utbyta idéer och lära av varandra.

Forum Carpe bildades 2012

Projekt Carpe pågick fram till 2012 och den 1 april samma år bildades Forum Carpe av ett stort antal kommuner i länet. Parallellt med Forum Carpe startade ett nytt EU-projekt, Carpe 2, som pågick mellan april 2012 och juni 2014.

Forum Carpe finansieras av de kommuner som deltar i forumet.