Hoppa till huvudinnehåll

Forum Carpes organisation

Styrgrupp

Styrgruppen består av representanter från tio kommuner i Stockholms län. Idag är följande kommuner representerade i styrgruppen: Huddinge, Sigtuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands Bro, Österåker och Stockholm.

Styrgruppens ordförande

Sara Pernold är ordförande för styrgruppen samt enhetschef för Kompetenscenter funktionshinder vid Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor inom Socialförvaltningen i Stockholms kommun.
E-post: sara.pernold@stockholm.se

Kontaktpersoner

De kommuner i länet som inte har styrgruppsrepresentanter företräds i stället av kontaktpersoner som verkar på styrgruppsnivå. Forum Carpe har i nuläget kontaktpersoner i Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Solna, Vallentuna, Värmdö och Vaxholm.

Forum Carpes samverkansavtal

Kristoffer Willstedt är gruppledare för Forum Carpes samordningsgrupp och kan besvara frågor om samverkansavtalen.

E-post: kristoffer.willstedt@stockholm.se

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen upphandlar, skapar och kvalitetssäkrar kompetensutvecklingsaktiviteter utifrån gemensamma behov i Forum Carpes kommuner och stadsdelsförvaltningar. Behoven inventeras i dialog med styrgruppen och CKA genom bland annat möten och webbenkäter.

CKA, Carpe kommun- och stadsdelsansvarig

CKA representerar Forum Carpes respektive kommuner och stadsdelsförvaltningar. Läs mer om CKAs roll i länken nedan.
Uppdragsbeskrivningen för CKA (öppnas som pdf)

I CKAs uppdrag ingår att både inhämta och sprida information liksom att förankra Forum Carpe i kommuner och stadsdelsförvaltningar. Informationsmaterialen nedan har tagits fram för att underlätta CKAs spridningsuppdrag.

CKAs informationsmaterial om Forum Carpe

Powerpointpresentation om Forum Carpe » (I PDF-format, kontakta samordningsgruppen via e-postadress forumcarpe@stockholm.se för powerpointformat.)

Manus till powerpointpresentationen »

Broschyr om Forum Carpe »

Kompetensombud

Kompetensombuden är medarbetare från arbetsgrupper på enhetsnivå i Forum Carpes kommuner och stadsdelsförvaltningar. Ombudens uppdrag är att vara ett stöd i kompetens- och verksamhetsutvecklingen. Uppdraget utformas i samråd med chefen på varje arbetsplats.