Barn och unga – för alla

Här nedan hittar du som arbetar med barn och unga med funktionsnedsättning tips på olika källor att söka mer kunskap på.

Hör gärna av dig till Forum Carpes samordningsgrupp om du har något förslag på webbplatser eller material som borde finnas med på den här sidan. Du hittar kontaktuppgifterna genom att klicka på länken nedan.

Kontaktuppgifter till Forum Carpes samordningsgrupp »


Kunskapsguiden

Prenumerera gärna på Kunskapsguiden och håll dig uppdaterad på nya kunskapsstöd och rapporter.
Kunskapsguidens hemsida (extern länk) »

Att samtala med barn – kunskapsstöd från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens kunskapsstöd, Att samtala med barn, ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Kunskapsstödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård.
Att samtala med barn (PDF) »

Att bedöma barns mognad – kunskapsstöd från Socialstyrelsen

Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning av barns mognad i samband med barns delaktighet.
Att bedöma barns mognad för delaktighet (PDF) »

Vägar till ökad delaktighet – kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS

Vägar till ökad delaktighet ger socialtjänsten stöd för ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån den enskildes tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet. Utgivet av Socialstyrelsen.
Vägar till ökad delaktighet (PDF) »

Vägar till delaktighet – Öppningar, möjligheter och skyldigheter

En modell utarbetat av Harry Shier för att mäta och öka barns delaktighet och inflytande. Översättning gjord av projektet Egen växtkraft.
Vägar till delaktighet (PDF) »

Om Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

Kunskapsstöd om AKK på Kunskapsguiden
Alternativ och kompletterande kommunikation på Kunskapsguiden (extern länk) »

Prata med barn

”Prata med barn” är ett metodstöd som vänder sig till dig som arbetar med barn inom socialtjänsten. Här får du svar på vanliga funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper.
Prata med barn hemsida (extern länk) »

DART

Dart arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Här finns kunskap och material från forskning och utvecklingsprojekt att ta del av.
DART på Västra Götalandsregionen (extern länk) »


Bildstöd

Här kan du skapa bildstöd för att underlätta kommunikation och kognition och förtydliga informationsmaterial. Bildstöd är en fri resurs skapad av DART kommunikations- och dataresurscenter i arvsfondsprojektet KomHIT.
Bildstöds hemsida (extern länk) »

Habilitering & Hälsa

En del av Region Stockholm. Ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning samt anhöriga och personal. En del i verksamheten handlar om kommunikativt och kognitivt stöd. Det finns material och information att hämta på webben och adress till en visningsmiljö att besöka för att lära, pröva olika hjälpmedel och ta del av stödmaterial.
Habilitering & Hälsa hemsida (extern länk) »

Barnombudsmannen

Arbetar med barn och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.
Barnombudsmannens hemsida (extern länk) »

Respekt – Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd Barnombudsmannen (2016)

Barnombudsmannen har mött barn och unga med funktionsnedsättning och där har det framkommit att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.
Respekt (2016) – Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd (extern länk) »

Egen växtkraft – barns och ungdomars delaktighet, självbestämmande och frigörelse

Lyssna på oss! – Bättre stöd när barn och ungdomar är delaktiga samlar kunskap om hur barn och unga med funktionsnedsättningar kan vara delaktiga när de får stöd av samhället. Här ges exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft.
Egen växtkraft – barns och ungdomars delaktighet, självbestämmande och frigörelse (extern länk) »

Det outsagda/opratat

Om det outsagda mellan barn med funktionsnedsättning och föräldrar. Som resultat av projektet, det outsagda, finns en webbplats med filmer, bilder, texter och ljudfiler där barn med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar berättar.
Det outsagda/opratat på Funktionsrätt (extern länk) »