Hoppa till huvudinnehåll

Barn & unga

På den här sidan finner du material framtagna att använda eller inspireras av för att arbeta med barn och ungas delaktighet och inflytande.

Alla barn har rätt till information, delaktighet och inflytande vid insatser som de berörs av. Det framgår av lagstiftning, barnkonvention samt konventionen för personer med funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättningar kan behöva särskilt stöd för att ha möjlighet att komma till tals och uttrycka sig. Det gäller särskilt barn som har kognitiva- och/eller kommunikativa svårigheter.

Materialet är uppdelat på olika sidor för att du lättare ska hitta det material som berör just dig och din yrkeskategori. Du hittar länkarna här nedan.

Mer information för alla