Hoppa till huvudinnehåll

Checklista Vardagslärande

För varje verksamhet är det viktigt att planera och sätta av tid för kunskapsöverföring i samband med kompetensutveckling. Men ibland kan det vara svårt att strukturerat förbereda sin arbetsplats inför att en eller flera kollegor ska delta i kurser/föreläsningar/seminarier med mera. Den enskildes kompetensutveckling ska komma hela arbetsgruppen till godo och som ett stöd för denna kunskapsöverföring kom Checklista för vardagslärande till. Nyttan med checklistan är dels att det möjliggör förberedelse på arbetsplatsen inför kompetensutvecklingsinsatser. En annan positiv effekt är att arbetsplatslärandet får en djupare förankring samtidigt som man i verksamheten blir mer van att prata om kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.

Hur kan man använda Checklista för vardagslärande?

Checklistan innehåller frågor medarbetaren kan ställa till sig och sin arbetsplats innan, i direkt anslutning och efter en kurs/föreläsning. Medarbetaren som ska gå på en kompetensutvecklingsinsats samlar in synpunkter och frågor som arbetsgruppen vill veta mer om. Medarbetaren tar med sig frågorna och antingen formulerar svar utifrån innehållet i kursen/föreläsningen/seminariet och/eller ställer frågorna direkt till föreläsaren. Får man som deltagare på en föreläsning eller kurs med sig frågor från sin arbetsplats kan det vara lättare att ställa dessa, då det är gruppen som ställer frågorna och inte den enskilde deltagaren.

Efter en kompetensutvecklingsinsats har checklistan några frågor medarbetaren kan ställa sig om vad som var viktigast och om man fått svar på de frågor man hade med sig. Som en sista del följer sedan några frågor som handlar om hur man kan presentera det man lärt sig på föreläsningen och hur man kan följa upp om ni i arbetsgruppen bestämmer er för att prova något nytt.

Checklista för vardagslärande (PDF)