Hoppa till huvudinnehåll

Organisera på arbetsplatsen

Organisera på arbetsplatsen är ett verktyg för kommuner och arbetsplatser att använda i sitt utvecklingsarbete. Den är ett sätt att fånga nyttan och följa upp deltagandet i kompetensutveckling. Det kan fungera som ett verktyg att utveckla en lärande arbetsplats.

Verktyget består av en checklista med frågor kring arbetsplatsens kompetensutveckling och dessa frågor kan man med fördel diskutera på arbetsplatsträffar. Här bestämmer varje arbetsplats vilka frågor som är relevanta.
Exempel på frågeställningar:

  • Hur möjliggör vi kompetensutveckling?
  • Hur tar vi tillvara på den kompetensutveckling vi deltar i?
  • Hur kommer den till användning mer konkret i verksamheten?

Organisera på arbetsplatsen (PDF)