Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag och yrkesroll

Carpes Yrkeskrav är grunden för den kompetens som behöver finnas i funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatrin. Precis som Carpes Yrkeskrav är framtagna i en process med hjälp av en arbetsgrupp har materialet ”Uppdrag och yrkesroll” för de fem verksamhetsområdena boende, daglig verksamhet, personlig assistans, barn- och ungdomsverksamheter samt socialpsykiatrin tagits fram på samma sätt.

Utgångspunkten var frågan:

Finns det specifika yrkeskrav som kan ställas kring de olika verksamhetsområdena?

Frågan var öppen och processen i de olika grupperna var för sig, men också tillsammans ledde fram till att det var mer som förenade när det gällde yrkeskraven än vad som skilde dem åt.

Men man såg också snart i processen att det i de olika uppdragen och yrkesrollerna fanns något särskilt att fånga och formulera. Något som skulle kunna vara användbart på olika nivåer och i olika syften.

”Uppdrag och yrkesroll” består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning av vad det kan innebära att arbeta inom de olika områdena. Det är ett komplement och bör användas tillsammans med Carpes generella Yrkeskrav som innehåller de grundläggande kunskaper som behövs inom området.

Forum Carpes Uppdrag och yrkesroll »