Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggningsmaterial

Kartläggningen är ett verktyg som kan användas för kartläggning av kompetens hos den enskilda medarbetaren, arbetsgruppen och/eller verksamheten. Materialet är framtaget av en arbetsgrupp med Yrkeskravsankare under våren 2012.

Ladda ner materialet för Kartläggningen (öppnas som pdf)

Längst bak i kartläggningen finns diagram/blanketter som kan användas vid sammanställningen av de individuella/arbetsgruppens självskattning. Här nedan finns de även som excelfiler och i den formen beräknas medelvärdena automatiskt.

Genom poängsättning av skalan, från 1 – 4 där 4 motsvarar ”Behärskar väl” och 1 motsvarar ”kan inte”, kan medelvärden beräknas som skapar en kompetensprofil av individens/arbetsgruppens kompetensnivå.

OBS! Välj att spara excelfilerna när du klickar på länkarna nedan. När du har dem sparade på din dator kan du använda dem. En kort instruktion om hur man gör finns längst ner på respektive diagram. För att få resultaten, välj flikarna för diagram i botten på respektive excelfil.