Du är välkommen att beställa ett nytt gravskötselavtal och få graven väl omskött efter miljövänliga riktlinjer. Du har möjligheten att beställa gravskötsel från ett till fem år och vid beställning av femårig gravskötsel ger vi dig 10% rabatt. Ett annat alternativ är att endast beställa gräsklippning.

Notera gärna att vi inte har möjlighet att dela upp en faktura och skicka till olika adressater. Vi har inte heller möjlighet att maila fakturor.

Gravskötselavtal

Om du beställer gravskötselavtal garanterar kyrkogårdsförvaltningen att graven hålls i vårdat och värdigt skick och att skötseln utförs på ett fackmässigt sätt. Kyrkogårdsförvaltningen kommer att:

  • Vårstäda under april månad och ta bort eventuella vinterdekorationer.
  • Klippa gräset på graven under hela säsongen, oftast en gång per vecka.
  • Kantskära planteringsytan samt fylla på ny jord om det behövs.
  • Rensa planteringsytan från ogräs 3-5 gånger under juni-september och städa graven.
  • Höststäda graven under oktober månad och ta bort sommarväxter.

Gräsklippningsavtal

Teckna ett avtal som omfattar gräsklippning på graven. Du sköter då själv planteringsytan medan kyrkogårdsförvaltningen putsar runt gravstenen och klipper gräset på graven. Gräsklippningsavtalet tecknas för ett år i sänder och kan inte kompletteras med planteringsavtal.

Komplettera med planteringspaket, växter och vinterdekorationer

Komplettera ditt gravskötselavtal med något av våra planteringspaket som håller graven vackert utsmyckad med säsongens växter. Beställningarna kan göras för ett eller fem år. Det finns utöver ordinarie sortiment möjlighet att välja perenna växter, kontakta respektive trädgårdsmästare för ytterligare information.

Beställningsförfarande

För att beställa gravskötsel söker du fram graven via vårat sökformulär. Klicka på sedan länken "Beställ gravskötsel" i sökresultatet eller om du vet vilket gravnummer graven har välj "Beställ gravskötsel" i navigationen.