FAQ

Ja, du kan boka dig på flera av Kulturskolans kurser samtidigt.
Då kan du inte boka dig via vår kurskatalog. Du måste kontakta vårt kontaktcenter på telefon 08-508 318 70 eller skicka e-post till: kulturskolan@stockholm.se
Den som fyllt 18 år måste själv boka sin plats, med sitt eget personnummer. Det är viktigt att du kryssar i att bokningen gäller dig själv när du bokar via kurskatalogen.
Så fort du har tryckt på knappen ”boka” reserveras platsen för dig i 10 minuter. Under den tiden kan ingen annan boka platsen.
Eftersom platsen är reserverad för din bokning i 10 minuter måste du vänta den tiden innan platsen syns som bokningsbar igen.
Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att en familj med en sammanlagd fastställd gemensam årsinkomst av högst 8 prisbasbelopp kan söka nedsatt avgift.

  • Hushållets sammanlagda fastställda förvärvsinkomst (årsinkomst) lika med eller understiger sex prisbasbelopp berättigas avgiftsfritt för termins- och kortkurser.
  • Hushållets sammanlagda fastställda förvärvsinkomst (årsinkomst) lika med eller understiger åtta prisbasbelopp (men överstiger sex prisbasbelopp), berättigas en avgift för termins- och kortkurser på 300 kr/kurs/elev.
  • Hushållets sammanlagda fastställda förvärvsinkomst (årsinkomst) som överstiger åtta prisbasbelopp betalar ordinarie kursavgifter.
För information om prisbasbelopp gå in på Skatteverket. Nedsatt avgift omfattar både terminskurser och kortkurser, dock inte instrumenthyra.

Beroende på hushållets sammanlagda fastställda förvärvsinkomst (årsinkomst före skatt) kan ni ansöka om nedsatt avgift eller helt avgiftsfritt. Detta ska du ansöka om när du bokar termins- och/eller kortkursen.

När du är inne på bokningssidan så kryssar du i rutan "nedsatt avgift". Då skickar vi en ansökan till din angivna e-postadress. Du kan även kontakta oss via e-post: avgift.kulturskolan@edu.stockholm.se. Ansökan skall ske i samband med bokningen och kan inte göras i efterhand, t.ex. när fakturan skickats ut. Om du kryssat i rutan men inte fått din ansökan så är det väldigt viktigt att du tar kontakt med kulturskolan via e-post: avgift.kulturskolan@edu.stockholm.se

Läs mer på vår hemsida om avgiftsfritt, nedsatt avgift och syskonrabatt.

Fakturan skickas några veckor efter att du bokat din kurs.
Du måste alltid avboka och därmed säga upp din plats.
Du har rätt att kostnadsfritt avboka platsen innan kl. 12.00 samma dag som kursen startar.

Enklaste sättet att avboka är genom att du klickar på den länk som finns i det bekräftelsemeddelande (e-post) som skickades ut när du bokade.

Hittar du inte ditt e-postmeddelande kan du även avboka på andra sätt.
Läs mer på kulturskolan.stockholm.se/avboka
Terminsavgiften är samma oavsett när man anmäler sig till kursen. Det ges alltså ingen rabatt om man anmäler sig till en kurs efter kursstart och börjar i en redan pågående kurs.
Barn och ungdomar från andra kommuner kan beviljas dispens för att gå på Kulturskolans kurser. Detta gäller i mån av plats och till en kostnad av 3500 kronor per termin och terminskurs och 1750 kronor per kortkurs. Kontakta den enhet där du vill gå för anmälan och mer information. Se kulturskolan.stockholm.se/kontakt
Du får gå kvar den kurs du redan går under pågående termin men du kan inte boka dig på en ny kurs. I så fall krävs dispens (se ovan).
För terminskurser erbjuds cirka12 tillfällen per termin.
Varje tillfälle är minst 30 minuter och kan innebära lektion, uppspel, workshop eller studiebesök. Ett tillfälle kan ges inomhus, utomhus eller i digital form.
Kulturskolan erbjuder även kortare kurser.
I kontakt med oss och i all undervisning talar vi svenska.
Här kan du skriva in och registrera ditt kursplatsnummer. Om du inte har ditt kursplatsnummer till hands kan du logga in med hjälp av BankID/Mobilt BankID och boka platsen via menyvalet "Mina reservationer".
Du kan påbörja ett nytt läsår om du inte fyllt 22 år innan höstterminens första undervisningsdag.
Du har rätt att kostnadsfritt avboka platsen innan kl. 12.00 samma dag som kursen startar.
Enklaste sättet att avboka är genom att du klickar på den länk som finns i det bekräftelsemeddelande (e-post) som skickades ut när du bokade.
Hittar du inte ditt e-postmeddelande kan du även avboka på andra sätt.
Läs mer på kulturskolan.stockholm.se/avboka
Ja, det finns syskonrabatt. Det gäller om fler än två syskon deltar i kulturskolans verksamhet så får från och med tredje syskonet gå gratis. Syskonrabatten genereras automatiskt men förutsättningen är att alla barnen har samma betalningsmottagare.
Kontakta vårt kontaktcenter på 08-508 318 70 eller kulturskolan@stockholm.se
Ja, du kan hyra instrument i kulturskolan, dock är det alltid i mån av tillgång. Blockflöjt och piano hyrs inte ut. Din lärare talar om för dig hur du skall gå tillväga.
Nej det går inte att ställa sig i kö, men vi har en bevakningsfunktion. Med bevakningsfunktionen kan du filtrera och söka efter lediga platser. Så fort det dyker upp en ledig plats, får du ett e-postmeddelande skickat till dig.
Grundkurs = Kursen kräver inga förkunskaper.
Fortsättning = Kräver förkunskaper. Se respektive kurstillfälle.
Avancerad = Mycket goda förkunskaper eller äldre ungdomsgrupper. Se respektive kurstillfälle.