Obligatoriska fält är markerade med *

Dina kontaktuppgifter

Alla inkomna uppgifter, även dina kontaktuppgifter, registreras i vårt datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem. Du kan välja att inte lämna kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig om vi har behov av ytterligare information. Chansen att vi ska kunna utreda anmälan minskar då.

@
@
Jag vill ha en kopia på mitt klagomål skickad till min e-postadress

Tillbaka