När åt ni den misstänka maten?

Vad åt ni som insjuknade?

Ange all den mat som ni som insjuknade åt vid den måltid som du misstänker orsakat matförgiftningen


Tillbaka