Användarvillkoren

Vi ger dig tillgång till våra tjänster i enlighet med följande Användarvillkor.

Användarvillkoren kan komma att uppdateras av Stockholms stad.

Såvida inte annat särskilt anges skall dessa Användarvillkor gälla för varje ny funktion med inloggning på stockholm.se.

Du ansvarar för att lösenord och konto hålls hemligt samt för alla aktiviteter som vidtas med ditt lösenord och konto. Du åtar dig att (a) omedelbart meddela Stockholms stad om obehörigt användande av ditt lösenord eller ditt konto och annat brott mot säkerheten, och att (b) du "loggar" ut från ditt konto efter varje användning. Stockholms stad ansvarar inte för någon skada som uppstår på grund av din brist att uppfylla villkoren i denna punkt.

Insamling och användning
Stockholms stad samlar in personuppgifter när du registrerar dig på stockholm.se för att du ska kunna nyttja stockholm.se och vår service på ett effektivare sätt. När du registrerar dig anger du: namn, e-post och lösenord.

Din möjlighet att ändra och avsluta ditt konto
Stockholms stad ger dig möjlighet att när som helst förändra din kontoinformation och inställningar. Du kan avsluta ditt Stockholms stad-konto när som helst genom att kontakta Kontaktcenter.

Säkerhet och sekretess
Tillgången till dina personuppgifter är hos oss begränsad till de handläggare som arbetar med de ärenden du har hos Stockholms stad.

Utlämnande av personuppgifter
Stockholms stad kommer inte att lämna ut, sälja eller hyra ut dina personuppgifter till någon tredje part.

Stockholms stad har rätt att avsluta inloggningskontot för en användare om användaren inte varit aktiv under en period om två (2) år. Med aktiv menas att användaren inte har loggat in på en e-tjänst under en period om två (2) år.