Arbetar du med unga?

Origo finns till för dig som är yrkesverksam i Stockholms län. Vi ger dig konsultativt stöd och utgör ett komplement till det lokala arbetet i stadsdelar och kommuner.

Vi är ett resurscentrum med flera kompetenser som hjälper dig med fakta, konkreta råd, stöd och vägledning i enskilda ärenden. Dessutom kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med andra som är kunniga inom området.

ORIGO Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Stockholms län

En kort informationsfilm om ORIGO - Riktad till Yrkesverksamma

Senaste nyheterna

Ny lagstiftning mot hedersförtryck

Läs mer här:

Ny lagstiftning bekämpar hedersrelaterat våld och förtryck

Meddelandeblad från Socialstyrelsen

Information om utreseförbud och barnäktenskapsbrott m.m. – Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. Läs mer här:

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Barnkonventionen har blivit lag

Läs mer om vad det betyder för barns rättigheter här:

Youmo i praktiken

Origo har som övergripande mål att motverka och förebygga hedersrelaterat förtryck och våld samt förbättra livssituationen för ungdomar som begränsas av hedersnormer.

Det innebär att vi:

  • erbjuder stöd och rådgivning till ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

  • erbjuder konsultativt stöd och vägledning till yrkesverksamma inom myndigheter och ideella organisationer.

  • stödjer samverkan mellan länets kommuner, Region Stockholm och Polisregion Stockholm.

  • sprider kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld samt arbetssätt och metoder.

Resurscentrum med unga i fokus

Origo är Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum som har fokus på ungdomar som lever i en hederskontext. Origo är ett samarbete mellan alla kommuner i Stockholms län, Polisregion Stockholm och Region Stockholm. Vi består av ett arbetsteam med yrkesverksamma från olika myndigheter som samarbetar under ett och samma tak.

Tillsammans gör vi skillnad

Att skydda och stötta barn och unga som utsätts för förtryck och våld är allas gemensamma ansvar, men naturligtvis har yrkesverksamma ett större ansvar och tydligare skyldigheter än andra. Till Origo kan yrkesverksamma och ideellt aktiva vända sig för att få konsultativt stöd och vägledning när de möter ungdomar mellan 13–26 år som lever med hedersnormer. Det är viktigt att alla vuxna i ungdomarnas närmiljö samverkar för att hjälpa dem att hantera sin livssituation.

Sevärd och berörande tre-minuters film

Sevärd och berörande tre-minuters film gjord i samarbete mellan Animage Films, Forced Marriage Unit och Against Violence and Abuse (AVA). Filmen innehåller flera olika berättelser, alla baserade på sanna händelser av tvångsäktenskap.

"One day I will"

"One day I will", inspiring video that shows the engineers, educators, leaders, movers and shakers of tomorrow.

Välj att sluta

väljattsluta.se finns information till personer som vill ändra ett våldsamt beteende. Här samlas information om var man kan vända sig för att få stöd och hjälp och hur det går till när man söker hjälp.

Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är en unik samverkan av myndigheter i Stockholms län med det gemensamma uppdraget att verka för ett samhälle fritt från våld. Tillsammans arbetar de för att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Jag vill veta

Om du möter barn som du tror upplever våld, som bevittnar våld eller blir direkt utsatta, eller på andra sätt inte tas om hand är det viktigt att ta det på allvar. Som vuxna har vi ansvar att agera för barnens bästa. Alla vuxna som får kännedom eller misstänker att barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Vuxna som möter barn i sitt arbete har skyldighet att anmäla misstankar till socialtjänsten.

www.jagvillveta.se finns information även till föräldrar och andra vuxna som privat eller i sitt arbete kommer i kontakt med barn. Informationen finns på flera olika språk.

Arbetar du på förskola finns en handledning om barns rättigheter och vuxnas ansvar.

Äktenskap

Hälp oss gärna att sprida vår affisch mot tvångsäktenskap. Affischen har skickats till samtliga högstadie- och gymnasieskolor samt ungdomsmottagningar i Stockholms län. Klicka på bilden för att komma till affischen.