Utbildningar

Nedan kan du läsa om och anmäla dig till våra kommande utbildningar.

Alla våra utbildningar är kostnadsfria. Vi har stor efterfrågan på våra utbildningar och vi förutsätter att du som anmäler dig kan delta hela dagen. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr.

Vid frågor, eller om du har behov av tillgänglighetsanpassning under någon av utbildningarna, kontakta oss på origo@stockholm.se.

De säger att jag är en skam för familjen

Grundutbildning - hedersrelaterat förtryck och våld

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Hur påverkas ungdomar som begränsas av hedersnormer och vad är viktigt i mötet med ungdomen?

Origo har i uppdrag att sprida kunskap om HRV och dess konsekvenser. Som ett led i detta arbete erbjuder vi en grundutbildning med utrymme för diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Datum:

Tisdag 19/9 Anmäl dig här

Torsdag 16/11 FULLBOKAT

Tid: 09.00-16.00 (Kaffe och smörgås serveras 08.30) Lunch intas på egen hand.

Plats & lokal: Saturnus, Lokal Bellman, Hornsgatan 15

Vi rekommenderar er att genomföra webbkursheder innan detta utbildningstillfälle. Skapa ett konto för att påbörja utbildningen.


Origomodellen
Att mötas i samtal - om våld i en hederskontext

Vad är viktigt i förståelsen av våldets konsekvenser och ungdomars utsatthet? Vilka förhållningssätt är viktiga för dig som samtalsstödjare? Vilka teman är återkommande i samtal med ungdomar som lever i en hederskontext? Hur kan du använda Origomodellen i samtal med ungdomar?

Utbildningen riktar sig till dig som har stödsamtal med ungdomar som lever i en hederskontext. Med utgångspunkt i Origomodellen vill vi ge dig nya verktyg och inspiration till ditt arbete och därför är utbildningen delvis interaktiv. Eftersom dagen är en fortsättning på vår grundutbildning "De säger att jag är en skam för familjen" har vi som krav att du har gått denna innan. Vi förbehåller oss rätten att avboka er som inte möter dessa kriterier.

Datum: 25 oktober 2023

Tid: 09.00-16.00 (Kaffe och smörgås serveras 08.30) Lunch intas på egen hand.

Plats & lokal: Saturnus, Lokal Bellman, Hornsgatan 15

Vi rekommenderar er att genomföra webbkursheder innan detta utbildningstillfälle. Notera att du ska ha gått vår grundutbildning innan du kan gå denna utbildning.

Anmäl dig här

Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja

Svenska ambassader och konsulat kontaktas i ökad grad av nödställda med hemvist i Sverige som under utlandsresa utsatts för hedersrelaterat våld och förhindras att återvända till Sverige. Det kan röra sig om unga personer som avsiktligt blivit nödställda av sina närstående, ofta i familjens ursprungsland, där de riskerar att utsättas för tvångsäktenskap, könsstympning eller annat hot, tvång och våld.

Tillsammans med Utrikesdepartementet bjuder Origo därför in till en förmiddag riktad till dig som arbetar inom socialtjänsten. Vi kommer att ge grundläggande kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld och Utrikesdepartementets konsulära enhet kommer att beskriva problematiken utifrån deras perspektiv samt ge information om olika vägar som finns för att bistå en nödställd ung person.

Syftet med förmiddagen är att öka kunskapen kring hur svenska myndigheter i utlandet och i Sverige kan agera och samverka i dessa ärenden men även hur vi kan förhindra och förebygga att barn och unga förs ur landet mot sin vilja.


Datum: 11 oktober 2023
Tid: 8.30 -12.00 (registrering 8.00 – 8.30)
Plats: Lunden, Drottninggatan 4

Klicka här för anmälan


Visste du att...

Du kan lyssna på OrigoPodden

Vi som arbetar på Origo är experter på hedersrelaterat våld och tillsammans med olika gäster djupdyker vi ner i viktiga aspekter av detta område. På Origo arbetar kuratorer, barnmorska och polis och i podden kommer ni få stifta bekantskap med oss.

OrigoPodden på Spotify


Vill du veta mer?

Gör Webbkurs heder

En kurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla och underhålla en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Kursen är kostnadsfri att använda och vänder sig i första hand till personal inom socialtjänsten, skolan och förskolan, men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, rättsväsende samt av ideella aktörer.

Webbkurs Heder