Utbildningar

Nedan kan du läsa om och anmäla dig till våra kommande utbildningar.

Hedra

Kompetensutveckling för dig som arbetar med ungdomar i grupp och vill utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Målgrupp

Yrkesverksamma i Stockholms Län som arbetar med ungdomar i grupp såsom lärare, skolkuratorer, fritidsledare, fältassistenter m.fl.

Innehåll

Två workshoptillfällen. Under kursen får deltagarna teoretisk kunskap samt konkreta verktyg och deltar i gruppövningar med fokus på hedersrelaterad problematik och jämställdhetsfrågor. Kurslitteratur ”I hederns skugga” (Gothia) är skriven av kursledaren, Dilek Baladiz. Boken delas ut vid första kurstillfället.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna ökad kompetens att i mötet med ungdomsgrupper arbeta före­byggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. För att delta i kursen krävs det att du utifrån din yrkesroll har möjlighet att arbeta med minst 10 ungdomar i grupp. Deltagarna förväntas testa gruppövningar med ungdomar på sina arbetsplatser mellan de två kurstillfällena.

Datum och Anmälan

Dag 1 - 19 september 8.30 - 16.15

Dag 2 - 31 oktober 8.30 - 12.15

Länk till inbjudan och anmälning: Kommer snart!

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Kontakta oss enligt nedan om du har behov av tillgänglighetsanpassning under utbildningen. Vid frågor gällande anmälan eller förhinder maila: origo@stockholm.se.

Övrig information

Kursdiplom utdelas vid andra kurstillfället till deltagare som fullföljer kursen.

Utbildningen är kostnadsfri

kurslitteratur delas ut vid första kurstillfället. Lunch intas på egen bekostnad, vi bjuder på fika. Vi förbehåller oss rätten att avboka platserna om ni inte arbetar med ungdomar i grupp. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr.

De säger att jag är en skam för familjen

Grundutbildning - hedersrelaterat förtryck och våld

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Hur påverkas ungdomar som begränsas av hedersnormer och vad är viktigt i mötet med ungdomen?

Origo är ett länsövergripande och myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld (HRV). Våra målgrupper är ungdomar 13-26 år som begränsas av hedersnormer samt yrkesverksamma som möter dessa ungdomar. Origos uppdrag är att erbjuda stöd, rådgivning och konsultativt stöd till målgrupperna. Origo har även i uppdrag att sprida kunskap om HRV och dess konsekvenser. Som ett led i detta arbete erbjuder vi en grundutbildning med utrymme för diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Datum: Torsdag 29 september

Anmäl dig här

Tid: 09.00-16.00 (Kaffe och smörgås serveras 08.30)

Lunch intas på egen hand.

Plats: Saturnus, Lokal Bellman, Hornsgatan 15

Vi rekommenderar er att genomföra webbkursheder innan detta utbildningstillfälle. Skapa ett konto för att påbörja utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr. Vi har stor efterfrågan på våra utbildningar och vi förutsätter att du som anmäler dig kan delta hela dagen. Är du förkyld eller har symtom förutsätter vi att du stannar hemma och hoppas att vi ses vid ett annat utbildningstillfälle istället.

Kontakta oss enligt nedan om du har behov av tillgänglighetsanpassning under utbildningen.

Vid frågor gällande anmälan kontakta: maritza.lopez@stockholm.se

Hur kan skolan förstå och arbeta med hedersrelaterat förtryck och våld?

Origo är ett länsövergripande och myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld (HRV). Våra målgrupper är ungdomar 13-26 år som begränsas av hedersnormer samt yrkesverksamma och ideella aktörer som möter dessa ungdomar. Origos uppdrag är att erbjuda stöd, rådgivning och konsultativt stöd till målgrupperna. Origo skall även bidra till ökad samverkan samt sprida kunskap om HRV och dess konsekvenser. Som ett led i detta arbete bjuder vi in till en utbildning om skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I den uppdaterade läroplanen ska skolan arbeta mot alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling, inklusive hedersrelaterat förtryck och våld, och dessa ska förebyggas samt bemötas med kunskap och aktiva insatser. Alla elever ska få kunskaper inom området sexualitet, samtycke och relationer samt om hedersrelaterat förtryck och våld. Elever som går i de obligatoriska skolformerna ska även få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan.

Origo bjuder därför in till en eftermiddag med föreläsningar om att upptäcka utsatthet hos elever samt om samverkan med andra aktörer för att hjälpa och tillgodose elevens behov. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom skolans värld. Dagen kommer även att beröra förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld på skolan. Inbjudna gästföreläsare kommer ge kunskap om strategier och metodstöd, samt hur rasism kan påverka arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Datum: 16 augusti

Tid: 13.00-16.30

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, lokal New York.

Anmäl dig här

(Håll Ctrl-tangenten nedtryckt samtidigt som du klickar på länken)

Kontakta oss enligt nedan om du har behov av tillgänglighetsanpassning under utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri. Vi har stor efterfrågan på våra utbildningar så deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500 kr.

Vid frågor gällande anmälan kontakta: maritza.lopez@stockholm.se

Webbkurs heder

En kurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla och underhålla en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Kursen är kostnadsfri att använda och vänder sig i första hand till personal inom socialtjänsten, skolan och förskolan, men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, rättsväsende samt av ideella aktörer.

Webbkurs Heder

OrigoPodden

Vi som arbetar på Origo är experter på hedersrelaterat våld och tillsammans med olika gäster djupdyker vi ner i viktiga aspekter av detta område. På Origo arbetar kuratorer, barnmorska och polis och i podden kommer ni få stifta bekantskap med oss.

OrigoPodden på Spotify