Förbered din redovisning!

Här redovisar du:

 • Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang
 • Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning
 • EU-projektstöd
 • Stöd till kulturetablering och utveckling
 • Särskilt stöd till de sverigefinska, samiska och tornedalska minoriteter
 • Kulturstöd – Tryck på knappen Påbörja din redovisning, ange sedan organisationsnummer, så länkas du vidare till annan e-tjänst
 • Utvecklingsstöd – Tryck på knappen Påbörja din redovisning, ange sedan organisationsnummer, så länkas du vidare till annan e-tjänst

Förbered din redovisning:

 • Sista redovisningsdag står i ditt beslutsbrev.
  Stöd upp till 150 000 kr redovisas senast 2 månader efter sista tillfälle.
  Stöd från 150 000 kr och uppåt redovisas senast 5 månader efter sista tillfälle.

 • Stöd som beviljats för aktiviteter under ett helår
  Du ska bifoga:
  Underskriven årsredovisning för året samt revisionsberättelse från revisor Verksamhetsberättelse

 • Fleråriga stöd ska redovisas separat per genomfört kalenderår.
  Du ska bifoga:
  Underskriven årsredovisning för året samt revisionsberättelse från revisor Verksamhetsberättelse

 • EU-projektstöd
  Redovisning av EU-projektstöd för att göra en ansökan till EU ska ske först efter beslut om avslag/bifall från EU. I övrigt anges sista redovisningsdag i beslutsbrev.

Varje bifogad fil får ha en maxstorlek på 10 MB. Du kan bifoga totalt 5 filer i Word, Excel, PDF eller JPG.

Det går inte att växla mellan olika typer av inloggningar. Inloggningssättet som du väljer använder du hela tiden när du gör din redovisning.
Om du har fått flera bifall:
Var noga med att trycka på rätt länk med diarienumret till just det beviljade stödet som du vill redovisa.

Efter att aktiviteten/programmet/verksamheten har genomförts.
När du söker ett nytt stöd kontrolleras om du har redovisat tidigare beviljade stöd för en insats/aktivitet/program/verksamhet som är slutförd.
Nej, du ansvarar själv för att redovisning sker i tid. Kulturförvaltningen kontrollerar regelbundet att redovisningar skickas in.
Ja, du kan arbeta med flera redovisningar samtidigt.
Nej, varje beviljad ansökan ska redovisas separat.
För att kulturförvaltningen ska kunna arbeta med redovisningen ska du skriva i e-tjänstens fält.
Du kan navigera i e-tjänsten antingen med Nästa- och Tillbakaknapparna längst ner på sidan eller med de numrerade knapparna längst upp. Alla dessa knappar har även Spara-funktion.

Backa aldrig i webbläsaren. Då kan du förlora det du skrivit.

Om du trycker på Nästa-knappen så får du veta om något är fel ifyllt på aktuell sida.

Om du trycker på numrerad knapp längst upp kan du komma vidare utan att behöva rätta dina eventuella fel direkt.

Innan redovisningen kan skickas in får du alltid veta om du missat att fylla i något eller behöver justera en uppgift. Tryck på Ändra uppgifter för att komma till sidan där du behöver ändra. När du kommit till den sidan trycker du på NÄSTA så blir de fält som du missat extra synliga.

Om du vill ta bort all information som du skrivit in på en sida trycker du på Rensa.
Du måste fylla i det fältet. Stjärnan visar att det är obligatoriskt.
Om du klistrar in text så räknas även med radbrytning, ha därför lite marginal.
I en månad, om du inte har skickat in den innan dess så raderas den.
Ja, på steget Kontaktuppgifter och bifoga fil kan du ladda upp 5 filer, max 10 MB per fil.
Redovisningen granskas och arkiveras. Om det finns synpunkter på redovisningen kommer kulturförvaltningen att kontakta dig.