Förbered din redovisning!

Kulturstöd

 • Stöd under 150 000 kr ska redovisas senast två månader efter sista publiktillfälle.
 • Stöd över 150 000 kr ska redovisas senast fem månader efter sista publiktillfälle.
 • Stöd som beviljats för programverksamhet under ett helt år
  Du ska bifoga:
  Underskriven årsredovisning för året samt revisionsberättelse från revisor
  Verksamhetsberättelse
 • Fleråriga stöd ska redovisas separat per genomfört år.
  Du ska bifoga:
  Underskriven årsredovisning för året samt revisionsberättelse från revisor Verksamhetsberättelse

Utvecklingsstöd

 • Om du beviljats stöd för förstudie ska den bifogas som bilaga.

Varje bifogad fil får ha en maxstorlek på 10 MB.

Om du har fått flera bifall:
Var noga med att trycka på rätt länk till just det beviljade stödet som du vill redovisa.


Efter att programmet/verksamheten är genomfört.
När du söker ett nytt stöd kontrolleras om du har redovisat tidigare beviljade stöd för en insats/program/verksamhet som är slutförd.
Om du klistrar in text så räknas även med radbrytning, ha därför lite marginal.
Enheten för kulturstöd: kulturstod@stockholm.se
Nej, du ansvarar själv för att redovisning sker i tid. Kulturförvaltningen kontrollerar regelbundet att redovisningar skickas in.
Ja, du kan arbeta med flera redovisningar samtidigt.
Nej, varje beviljad ansökan skall redovisas separat.
Du måste fylla i det fältet. Stjärnan visar att det är obligatoriskt.
I en månad, om du inte har skickat in den innan dess så raderas den.
Ja, på steget Kontaktuppgifter och bifoga fil kan du ladda upp 3 filer, max 10 MB.
För att kulturförvaltningen ska kunna arbeta med redovisningen ska du skriva i e-tjänstens fält.
Redovisningen granskas och arkiveras. Om det finns synpunkter på redovisningen kommer kulturförvaltningen att kontakta dig.