Innan du registrerar din verksamhet

Behöver du registrera verksamheten? Kontrollera här om din verksamhet behöver registreras.

När ska du registrera verksamheten?
  • Registrering kan göras tidigast 6 veckor innan verksamheten startar.
Innan du registrerar din verksamhet bör du ha gjort följande
  • Erhållit ett organisationsnummer genom att registrera ditt företag hos bolagsverket. Detta krävs för att använda denna tjänst.
  • Läst information om livsmedelsverksamhet på verksamt.se
  • Läst igenom informationen på Anmäl livsmedelsanläggning för registrering
  • Om du ska ta över en lokal, kontrollera att denna ligger i Stockholm stad
  • Säkerställ verksamhetens huvudområde, livsmedelshantering och omfattning
  • Säkerställ behovet av egenkontroll
  • Kontrollera att övriga nödvändiga tillstånd har erhållits

En anmälningsavgift på 1510 kr för handläggning tas ut även om verksamheten inte startar.


För att upprätthålla ett aktuellt register vill miljöförvaltningen inte registrera verksamheter långt innan de ska starta! Det går därför inte att använda denna e-tjänst om det är mer än 6 veckor kvar till startdatum. Miljöförvaltningen skriver inte ut några beslut om registrering tidigare än tre veckor innan verksamheten ska starta. Du får starta verksamheten två veckor efter att du har gjort din anmälan även om du inte har hunnit få något beslut om registrering. Det är alltså lagom att göra sin anmälan två till tre veckor före beräknat startdatum.
När du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter och tryckt på "Skicka" ska ett ärende skapas i myndighetens register. Du får en bekräftelse direkt på skärmen där du får veta vilket diarienummer ärendet har fått. Om du har angett att du vill ha bekräftelse per e-post kommer du också att få det.

Om det är några tekniska problem kan det hända att du inte får någon bekräftelse. I så fall kan du själv kontakta miljöförvaltningen och ta reda på om något ärende har skapats.
Du kan ändra din anmälan till dess att du trycker på "Skicka" på sidan Kontrollera & Skicka. Efter att du har tryckt på "Skicka" kan du inte göra några ändringar, men det går alltid att kontakta miljöförvaltningen om du vill ändra eller komplettera dina uppgifter.