VIKTIGT! - Du får ingen notifikation när din fråga är besvarad. När du ställt din fråga får du ett kontrollnummer. För att läsa vårt svar behöver du skriva in ditt kontrollnummer i funktionen "Sök svar" här ovanför. Du får svar inom tre arbetsdagar. Vi som besvarar frågorna är socionomer med erfarenhet från olika områden inom socialtjänsten.

Om du vill vara anonym

För att kunna vara anonym är det viktigt att du inte skriver ditt namn eller andra uppgifter som gör att du kan identifieras. Om vi får veta att en person far illa och vi vet vem det är måste vi i vissa situationer göra en orosanmälan till en utredande enhet inom socialtjänsten. Innehåller en fråga känsliga uppgifter tillsammans med personuppgifter får de delarna bara läsas av socialrådgivarna och den som har skrivit frågan. Helt anonyma frågor räknas som offentlig handling. Det betyder att vem som helst kan be att få läsa dem.