Tillgänglighet för webbplatsen
https://etjanst.stockholm.se/Socialradgivningen/

Stockholms stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på
socialradgivningen@stockholm.se eller använd vårt Kontakta oss formulär.
Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns på socialradgivningen@stockholm.se eller använd vårt Kontakta oss formulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Så har vi testat webbplatsen

En rättning av webbplatsen har gjorts utifrån WCAG 2.1 i stadens plattform. En granskning är gjord av extern leverantör för att ta fram bristerna i övriga funktioner av webbplatsen och e-tjänst.

Använda verktyg

Vid granskningen användes flera verktyg. Några exempel är:

 • webbläsaren Firefox med tilläggen Axe och WAVE
 • webbläsaren Safari med och utan skärmläsaren VoiceOver aktiverad
 • leverantörens egna verktyg för kvalitetstestning

Verktygens resultat kompletterades av manuell testning, där exempel på vad som kan ingå är:

 • användning av webbplatsen med enbart tangentbord
 • förstoring av text till 200 %
 • användning av webbplatsen vid olika fönsterstorlek
 • användning av webbplatsen med olika enheter.

Referenser

De standarder, riktlinjer och rekommendationer som vi baserar våra bedömningar och rekommenderade åtgärder på är bland annat dessa:

 • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
 • How to Meet WCAG (Quick Reference)
 • Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1
 • WAI-ARIA Authoring Practices 1.1
 • Vägledning för webbutveckling
 • HTML Standard

Webbplatsen publicerades den 2019-11-08
Tillgänglighetsgranskning av e-tjänsten gjordes 2021-10-22
Brister och problemen planeras vara åtgärdade senast 2022-06-01
Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-06-28