Välkommen att lämna in din ansökan.
E-tjänsten stänger alltid kl. 15.00 på sista ansökningsdag.

Förbered din ansökan

 1. Generella villkor

  Innan du börjar fylla i din ansökan behöver du läsa stödens generella villkor. Generella villkor och krav. Där beskrivs de villkor och krav som ställs på dig som söker stöd och vilka bilagor som just din organisation ska bifoga. De generella villkoren gäller oavsett hur mycket stöd du söker.

 2. Obligatoriska bilagor

  Se till så att du har all information som du behöver tillgänglig. Obligatoriska bilagor som beskrivs i generella villkor ska bifogas som digitala handlingar. Varje bifogad handling får ha en maxstorlek på 10 MB.

 3. Särskilda villkor

  Läs även de särskilda villkor som gäller för stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning. Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning, särskilda villkor. Där hittar du vägledning och uppgifter om vilka som kan söka just det här stödet.

 4. Underlag om arbetsmiljöarbete mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier

  Om du söker mer än 400 000 kronor måste du bifoga en särskild blankett. Blanketten laddar du ner på Stockholms stads webbplats. Generella villkor och krav. Blanketten fyller du i och skriver ut. Styrelsens ordförande samt verksamhetsledare ska skriva under. Skanna in blanketten och ladda upp den som bilaga till dina digitala handlingar.

OBS du kan inte växla mellan olika inloggningssätt till e-tjänsten, välj alltid samma typ av inloggning.