Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning
Stöd till EU-projekt
Stöd till lokalförvaltande organisationer

Ansökan om Stöd till kulturetablering och utveckling är stängd.
Ansökan om Stöd till de sverigefinska, samiska och tornedalska minoriteterna är stängd.