Stöd till EU-projekt
Stöd till kulturetablering och utveckling

Ansökan om Stöd till de sverigefinska, samiska och tornedalska minoriteterna är stängd.
Ansökan om Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning är stängd.
E-tjänsten för Tillfälligt stöd för intäktsbortfall är stängd.
Ansökan om Stöd till lokalförvaltande organisationer är stängd.