Se omgivande fastigheter

Här kan du se vilka borrhål som finns runt din fastighet. Du kan även mäta avstånd mellan borrhål. Om grannens anläggning ligger på stadens mark visas stadens fastighetsbeteckning i uppgifterna om grannens borrhål. Kontakta miljöförvaltningen om du behöver veta vilken grannfastighet borrhålet/en tillhör.

En del större, äldre anläggningar har vi markerat med symbolen för stor värmepumpsanläggning istället för att lägga in samtliga borrhål i vårt kartsystem. Vanligtvis ligger symbolen mitt på fastigheten och i e-tjänsten ser den ut som ett vanligt borrhål. Så om det bara visas ett borrhål på din grannes fastighet trots att den till exempel är ett flerbostadshus, rekommenderar vi att du kontrollerar den situationsplan som tillhör tillståndet för att se hur din granne har borrat. I stadsarkivets e-tjänst kan du se alla beslut med tillhörande situationsplaner.