Här kan du planera för ditt borrhål och ansöka om tillstånd. Du hittar den information du behöver såväl inför en ansökan som efter att ansökan registrerats. Du får veta hur du gör och vilka uppgifter du behöver för att kunna ansöka om tillstånd för värmepump och i de flesta fall kan du också göra din ansökan direkt på webben.

Kontrollera först om du kan ansöka på webben på sidan Kan jag ansöka via webben? (länk öppnas i nytt fönster)

Planera

Du behöver utreda en lämplig plats för ditt borrhål. Det finns regler och faktiska förhållanden som styr var du kan placera ditt borrhål, till exempel om det finns ledningar eller borrhål i närheten. Du behöver ta reda på en del tekniska uppgifter innan du ansöker och det är bra om du tar kontakt med dina grannar i ett så tidigt skede som möjligt. De kan ha viktig information om till exempel gamla borrhål eller servitut som du inte skulle hitta på annat sätt.

Allt du behöver veta inför din ansökan hittar du på sidan Förbered dig innan du ansöker (länk öppnas i nytt fönster)

Ansöka

Gör din ansökan när du har bestämt en lämplig plats för ditt borrhål, har uppgifter om borrare och värmepumpsanläggningen samt har förberett alla eventuella bilagor.

Förbered dig noga så att din ansökan är komplett när du skickar in den. Om ansökan är ofullständig kommer det ta längre tid innan du får ditt beslut.

Till ansökan

Om du har frågor kan du leta efter svaret under Frågor & svar (länk öppnas i nytt fönster)
Du kan kontakta oss via Hälsoskyddsavdelningens kundcenter på telefonnummer 08-508 28 900 eller skicka e-post till varmepump.miljoforvaltningen@stockholm.se . Du kan även kontakta oss i formuläret under fliken Kontakta oss