Pågående planarbete

Diarienr
2003-11512

Projektnamn
Fader Bergström mfl och västra överdäckningen i Axelsberg , Hägersten

Beskrivning
Förslaget möjliggör byggande med ca 600 - 700 lägenheter i flerbostadshus längs Selmedalsvägen i Axelsberg och överdäckning av tunnelbanan kring Axelsbergs station. Planarbetet har under en längre tid vilat i avvaktan på genomförandeavtal mellan staden och trafikförvaltningen (SL) men startades 2014 upp igen med förnyat fokus kring Axelsbergs centrum.

Stadsdel

Hägersten

Stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmen

Planinnehåll

Bostäder 650 st varav
650 st ospecificerat boende
Byggherre

Skanska AB
www.skanska.se

Lennart Ericsson Fastigheter AB
www.lennartericsson.se

Ikano Bostaden AB

Strategiska frågor
150211 OBS: Under fliken planprocess till höger finns senaste tjänsteutlåtandet under fliken "utställning". I tjänsteutlåtandet föreslås dock att planprocessen tas om med nytt samråd vilket gör att planen inte längre befinner sig i utställningsskede.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Abdallah Azam

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar