Pågående planarbete

Diarienr
2010-06316

Projektnamn
Kv. Filosofen på Lappskärrsberget

Beskrivning
Byggrätt för ca 742 nya studentbostäder. Befintlig parkeringsanläggning rivs samt de två befintliga förskolorna ersätts av ny förskola i del av den nya bebyggelsen.

Stadsdel
Norra Djurgården

Stadsdelsnämnd
Östermalm

Planinnehåll

Bostäder 742 st varav
742 st studentlägenheter
1300 kvm skolor
Byggherre

SSSB

Strategiska frågor
Området ligger inom Kungliga nationastadsparken.

Planerad byggstart (År-kvartal)
2015-4

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Martin Schröder

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar