Pågående planarbete

Diarienr
2010-14527

Projektnamn
Väbeln 3, Östermalm

Beskrivning

Stadsdel
Ladugårdsgärdet

Stadsdelsnämnd
Östermalm

Planinnehåll

Bostäder 400 st varav
400 st studentlägenheter
Byggherre

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
https://www.sssb.se/

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2016-1

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Catarina Holdar
Exploateringskontoret:

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar