Pågående planarbete

Diarienr
2012-10147

Projektnamn
Program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Beskrivning
Programmet syftar till att bidra till det bostadspolitiska målet om 140 000 nya bostäder i Stockholm fram till år 2030, att förbättra kopplingen mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad.

Stadsdel
Björkhagen

Stadsdelsnämnd
Skarpnäck

Planinnehåll

Bostäder 2500 st varav
2500 st ospecificerat boende
1400 kvm skolor
Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anna Lina Axelsson
Exploateringskontoret:

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar