Pågående planarbete

Diarienr
2013-17586

Projektnamn
Hästskon 12

Beskrivning
Om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse för kontor, hotell, handel och bostäder

Stadsdel
Norrmalm

Stadsdelsnämnd
Norrmalm

Planinnehåll

Bostäder 30 st varav
30 st ospecificerat boende
34800 kvm kontor
6600 kvm butiker
13000 kvm hotell
Byggherre

Strategiska frågor
Utvecklade bottenvåningar för en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö; kulturhistoriskt värdefull miljö; riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Stefan Modig

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar