Pågående planarbete

Diarienr
2015-08816

Projektnamn
Södra Värtan (Antwerpen 2 m fl)

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att omvandla Södra Värtan till en tät, funktionsblandad och levande stadsdel med fotgängare och cyklister i fokus. Detaljplanen möjliggör bl.a. bostäder, förskolor, kontor, parker och torg. Se även www.stockholm.se/sodravartan

Stadsdel
Ladugårdsgärdet
Norra Djurgården

Stadsdelsnämnd
Östermalm

Planinnehåll

Bostäder 1000 st varav
200 st hyresrätter
800 st bostadsrätter
126000 kvm kontor
20000 kvm butiker
3000 kvm skolor
Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anders Åström

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Planprocessen

Plan med utökat förfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar