Pågående planarbete

Diarienr
2015-17932

Projektnamn
Del av Aspudden 2:1 vid Sigfridsvägen/Schlytersvägen

Beskrivning
Detaljplanens syfte är att med hänsyn till områdets stads- och landskapsbild möjliggöra för fyra fristående bostadshus med högst fem våningar mot gatan och att säkerställa ett terränganpassat möte mellan bebyggelse, kvartersmark och omgivande parkmark.

Stadsdel
Aspudden

Stadsdelsnämnd
Hägersten-Älvsjö

Planinnehåll

Bostäder 120 st varav
120 st hyresrätter
Byggherre

Abacus Byggnads AB
https://www.abacusbostad.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Per Hansson
Exploateringskontoret: Moa Fasih

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar