Pågående planarbete

Diarienr
2016-06499

Projektnamn
Horisonten 3 m.fl.

Beskrivning
Förslaget innebär att tre parkeringsfastigheter; Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3 i Skarpnäcks gård byggs på med 188 smålägenheter i flerbostadshus.

Stadsdel
Skarpnäcks Gård

Stadsdelsnämnd
Skarpnäck

Planinnehåll

Bostäder 188 st varav
188 st bostadsrätter
Byggherre

Green Park AB
https://www.greenparkab.se/

Strategiska frågor
Förslaget var på samråd och granskning år 2017 och togs upp i stadsbyggnadsnämnden för antagande den 28 mars 2019 då ärendet blev återremitterat. Ett reviderat planförslag har upprättas som kommer ställas ut på granskning.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Johanna Rosvall

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar